education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
הכשרת מורים: הרחבת הסמכה ותואר שני
 

קול קורא למוסדות להכשרת מורים /ללימוד לתואר שני במקצועות היהדות - תשע"ט-תש"פ

פורסם כקול קורא לפיתוח תכניות לימודים לתשע"ט-תש"פ בתחומים הבאים

 • הרחבת הסמכה משולבת: הוראת תרבות יהודית ישראלית והוראת תנ"ך לכיתות א-ו
 •  הרחבת הסמכה בתחום תרבות יהודית ישראלית בלבד, לכיתות א-ט
 • הרחבת הסמכה בתחום תנ"ך בלבד, על יסודי
 • תואר שני למורים באחד ממקצועות היהדות בשילוב קורס דידקטי מותאם
 • הסבת אקדמאים להוראת אחד ממקצועות היהדות

לעיון בהוראות הקול קורא

 

 

מסלולי הכשרה/לימוד למורים בתרבות יהודית-ישראלית בתשע"ח:

לקידום המקצוע תנ"ך והמקצוע תרבות יהודית-ישראלית במערכת החינוך הממלכתית (כיתות א-ט), מציע משרד החינוך מלגות למורים מכלל תחומי הדעת, שיירשמו למסלולי הכשרה ייעודיים.

תכניות ההכשרה שיאושרו על-ידי אגף מורשת יופעלו במוסדות אקדמיים ובמוסדות המכשירים מורים, ויקנו ידע בתחומי התוכן וכן כלים להוראה משמעותית המשקפת תפיסה מגוונת ורבת פנים של מקצועות אלה.    

מדיניות המשרד היא כי במהלך שנים ספורות תימסר הוראת המקצועות תנ"ך ותרבות יהודית-ישראלית למורים מקצועיים בלבד.

בואו ללמוד כיצד ללמד את מקורות תרבותנו ברוח פלורליסטית, חקרנית, ביקורתית ויצירתית במערכת החינוך הממלכתית.

הלימודים יתפרסו על פני שנתיים, יום בשבוע. 

 

 ריכוז המידע בקישור

 

 

 

 

מסלולי לימוד:

 

 • הרחבת הסמכה: 360 שעות שיתפרסו על פני שנתיים (יום בשבוע). למסיימים תוענק תעודת הרחבת הסמכה. אפשר לבחור תכנית לתעודת הרחבת הסמכה בתרבות יהודית-ישראלית בלבד או תכנית משולבת להוראת תרבות יהודית-ישראלית ותנ"ך. 
  על-פי הנחיות משרד החינוך, הפקת רישיון הוראה לצד תעודת הרחבת הסמכה (בתי"י בלבד) כרוכה בקבלת הערכה מסכמת על עבודת המורה מאת מנהל/ת בית הספר, על-פי כלים להערכת עובד הוראה.

 

 • תואר שני (עם או בלי תזה) בשילוב קורס דידקטי פדגוגי באחד ממקצועות היהדות: מקרא, מדעי היהדות, תורה שבע"פ, תלמוד, מחשבת ישראל, פילוסופיה יהודית, חינוך יהודי, תרבות  ישראל.

 

רשימת המוסדות המכשירים

תכניות מאושרות מופעלות ברחבי הארץ - בירושלים, בצפון, בחיפה, במרכז ובדרום.

לנרשמים לאחת מהתכניות מובטחים תמריצים: מלגה (בהתאם למסלול הנבחר ובכפוף לתבחינים), וכן החזר רוב שכר הלימוד (פרטים יימסרו בהמשך) וגמולים בהתאם לרפורמה.

 

 

תבחינים ונהלים לקבלת התמריצים

מלגות עידוד חד-פעמיות – למורים פעילים.

להרחבת הסמכה בלבד, 360 שעות, יום בשבוע, שנתיים: 6000 -7000 ₪.

 

לתואר שני באחד ממקצועות היהדות (תנ"ך, מדעי היהדות, מחשבת ישראל, פילוסופיה יהודית, תורה שבעל פה, חינוך יהודי, תרבות עם ישראל) - בשילוב מסלול דידקטי מותאם ומאושר – 4000 ₪.

 

פרטים מלאים על מלגה וכן הלוואה מותנית במסלולי הסבת אקדמאים וכן הלוואה מותנית ללומדים לתואר Bed יימסרו על-ידי המוסד המכשיר.

תנאים לקבלת המלגה:

 • הלומדים יציגו אישור כי הם מורים בחינוך הממלכתי או מתכשרים להוראה בחינוך הממלכתי וכי נרשמו לאחד המסלולים הנ"ל ושילמו שכר לימוד.
 • הלומדים יציגו אישור כי מילאו חובותיהם וסיימו את שנת הלימודים וממוצע ציוניהם הוא 80 לפחות.
 • בתום שנת הלימודים הראשונה יציגו אישור כי נרשמו לשנת הלימודים השנייה.
 • הלומדים יביעו נכונות בכתב (הצהרת כוונות בטופס הבקשה למלגה)  ללמד תרבות יהודית-ישראלית או תנ"ך או מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי במשך 3 שנים לפחות עם תום לימודיהם, בכפוף לצרכי המערכת ולכללי המשרד בדבר העסקת מורים.
 • לא תינתן יותר ממלגה אחת ללומד/ת. חובה להצהיר על מלגות ממקור אחר.

 

החזר שכר לימוד בהתאם לתקנות המשרד

תלמידי תואר שני יורידו טופס הבקשה מאתר הפיתוח המקצועי או בפורטל עובדי הוראה

תלמידי הרחבת הסמכה יעבירו הבקשה באמצעות רכז/ת המסלול במוסד בו הם לומדים. טופס מתאים יועבר למוסדות.

     גמולים

ככלל, עובדי הוראה קבועים בחצי משרה לפחות הלומדים במסלול הרחבת הסמכה שיעמדו בדרישות (נוכחות, הגשת עבודות וציון) כמקובל, יזוכו בתום לימודיהם במסלולים השונים בהתאם לדרגתם ולרפורמה אליה הם שייכים.

היקף הגמולים: הגמולים במסלולים להרחבת הסמכה מוכרים לכל הדרגות, גם ל-7-9 בכפוף להגשת עבודה הכוללת חלק דידקטי-יישומי-רפלקטיבי. למורים בעולם ישן או בעוז לתמורה, יוכרו גמולים עד 224 שעות בשנתיים; למורים באופק חדש יוכרו גמולים בהיקף 120/150 שעות בשנתיים, בהתאם לדרגתם; 

מורה בשבתון:  ברפורמת עוז לתמורה ועולם ישן יוכל המורה בשבתון לקבל הכרה בלימודי הרחבת הסמכה עד 224 שעות (כמו מורה שאינו בשבתון). באופק חדש בדרגות 9-1, יוכל מורה בשבתון לקבל הכרה בלימודים עד 180/210 שעות בהתאם לדרגתו, ולא יזוכה בסוף לימודי התעודה בשעות נוספות על לימודים אלה.

גמולים לתואר שני או תוספת שכר: עובדי הוראה - בכל הרפורמות - שיסיימו את התואר השני, זכאים ל-5% תוספת שכר עם מסירת תעודת הגמר לכוח אדם בהוראה.

מורים באופק חדש שסיימו תואר שני זכאים בנוסף לתוספת השכר הנ"ל, גם ל-120 שעות גמול בגין התואר השני.

מנגנון אישור הגמולים: יפורסם בהמשך. רכז התכנית מטעם המוסד יעמוד בקשר שוטף בעניין זה עם רכזת הכשרה באגף מורשת (הדס), לקבלת המידע הדרוש ותיווכו למורות הנרשמות.

לריכוז המידע על הגמולים

 

קבלת רישיון הוראה נוסף

לשם קבלת רישיון הוראה על בסיס תעודת הרחבת הסמכה בתרבות יהודית-ישראלית על המורה:

 • ללמד את המקצוע במשך תקופה (ניתן להצהיר גם על הוראה בתקופה קודמת או מקבילה ללימודי הרחבת ההסמכה).
 • למלא את טופס הבקשה להענקת רישיון הוראה נוסף, הכולל חוות דעת של מנהל בית הספר,
 • לצרף העתק מאומת של תעודת הרחבת הסמכה במקצוע "תרבות יהודית-ישראלית"
 • לשלוח בדואר אל גברת אריאלה ברק, רחוב כנפי נשרים 15, ירושלים 91911 (פרטים מלאים בתחתית הטופס)

 

לפרטים נוספים, צרו קישר עם הדס לאור אשור, רכזת הכשרת מורים בתרבות יהודית-ישראלית באגף מורשת.

 

קול קורא למנהלים לעידוד מורים להירשם לתכנית הכשרה להוראת תנ"ך ותרבות יהודית-ישראלית.

 

קול קורא למוסדות חינוך לפיתוח תכניות 15/6/17 - 30/7/2017

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/03/2018    

עדכוני rss