education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
הכשרת מורים: הרחבת הסמכה ותואר שני
 

מדיניות משרד החינוך היא כי במהלך שנים ספורות תימסר הוראת המקצועות תנ"ך ותרבות יהודית-ישראלית במערכת החינוך הממלכתית (כיתות א-ט) למורים מקצועיים בלבד. לשם כך, מציע משרד החינוך מלגות למורים מכלל תחומי הדעת, שיירשמו למסלולי הכשרה ייעודיים.

 

הכשרת מורים: הרחבת הסמכה או תואר שני -תשע"ט-תש"פ

מורים במערכת החינוך הממלכתית - בואו ללמוד כיצד ללמד את מקורות תרבותנו ברוח פלורליסטית, חקרנית, ביקורתית ויצירתית במערכת החינוך הממלכתית.

תכניות ההכשרה שאושרו על-ידי אגף מורשת יופעלו במוסדות אקדמיים ובמוסדות המכשירים מורים, ויקנו ידע בתחומי התוכן וכן כלים להוראה משמעותית המשקפת תפיסה מגוונת ורבת פנים של מקצועות אלה.   

הלימודים יתפרסו על פני שנתיים, יום בשבוע.

קול קורא למורים ומידע על ההטבות לנרשמים

פרטים נוספים אודות גמולים, מלגות, הלוואות מותנות והשתתפות בשכר לימוד למורים לשנת תשע"ט

 

מידע אודות תכניות הכשרת מורים באזורי הארץ השונים:

דרום

ירושלים

חיפה והצפון

המרכז והשומרון

 

 

הסבת אקדמים - תשע"ט

אנו מזמינים אתכם, אקדמאים המעוניינים להצטרף למערכת החינוך וללמד את מקצועות היהדות, להצטרף לאחד ממסלולי הסבת אקדמאים ולזכות בהלוואה מותנית של עד 11,500 ש"ח שיכולה להפוך למענק!

פרטים נוספים אודות הלוואות מותנות לבוגרי תואר ראשון לשנת תשע"ט ניתן למצוא כאן. ראו סעיף 2-ג
לשאלות ובירורים ניתן לפנות להדס לאור אשור

 

 

ארכיון פרסומים:

קול קורא למוסדות להכשרת מורים/לימודי תואר שני בתשע"ט תש"פ

קול קורא תשע"ח למנהלים לעידוד מורים להירשם לתכנית הכשרה להוראת תנ"ך ותרבות יהודית-ישראלית.

קול קורא למוסדות חינוך לפיתוח תכניות תשע"ח-תשע"ט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/07/2018    

עדכוני rss