education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
בעלי תפקידים לשנה"ל תשע"ח
 

שם

תפקיד

טלפון נייד

יובל אוליבסטון

מנהל אגף מורשת

054-4854288

02-5604271

יובל סרי

מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית

052-3517091

יוספה משולם

מפמ"ר תורה שבעל-פה ומשפט עברי ממלכתי

050-6289254

אריאל אביב

מדריך מרכז הפיתוח המקצועי

050-5663628

שמחה לוי

מדריך מרכז ארצי פעילות חווייתית

052-4317068

דר' איילון אידלשטיין

מדריך מרכז הכשרות מורים

052-5013647

הדס לאור-אשור

מדריכה מרכזת הכשרות מורים

054-2265695

מרב ג'רפי-הוכמיץ

מדריכת פדגוגיה דיגיטאלית ועורכת תוכן

052-3291420

דר' אילון שמיר

מדריך מרכז החינוך המשלב

052-5987183

דפנה קרא

מדריכה מרכזת ארצית

050-6840228

מיקה יצחקי

מדריכה מרכזת פרויקטים ארציים

050-3266174

דר' אסתי בן מנחם

מדריכה מרכזת החינוך הלשוני

054-5665119

אדל בן חמו

מתאמת תכניות והשתלמויות, אגף מורשת

050-6282535

בעלי תפקידים במחוזות

שרה קוך

רפרנטית מחוז ת"א

050-6280297

מיכל רוט-ברגר

רפרנטית מחוז דרום

054-4282857

שלומית קורביארסקי

רפרנטית מחוז צפון

050-6545483

ציפי שאבי

רפרנטית מחוז מרכז

050-5969696

שלמה ווסקובויניק

רפרנט מחוז התיישבותי

052-8838289

דר' דני קרן

רפרנט מחוז חיפה

050-6280272

עדנה בן בשט

רפרנטית מחוז ירושלים ומנח"י

050-3968321

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/08/2018    

עדכוני rss