education - חינוך תיאטרון

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
יוצרים תאטרון במרחב הקהילתי - יחידות לימוד לחטיבות הביניים
 

קול קורא 221018 לתקצוב בעלויות עבור קידום לימודי אמנויות בחט''ב לשנת תשע''ט ואילך

 

מבוא

מהו תאטרון במרחב הקהילתי? תאטרון המשלב ממד אמנותי, אסתטי ומעורבות חברתית, תאטרון הנוצר מתוך חיפוש וחקר של חומרים אישיים, חברתיים ואמנותיים. האירוע האמנותי מתגבש בתהליך אותנטי ורלוונטי למשתתפים ולקהל. זהו תהליך יצירה המעצים את המשתתפים ומעורר למעורבות ומודעות חברתית.
תהליכי הלמידה והיצירה מדגישים שלושה היבטים: היבט חוויתי, היבט קוגניטיבי והיבט ערכי. אמנות התאטרון כמרחב התנסות והתבוננות מאפשרת ליחידים ולקהילות לפתח תפיסות חדשות וראיה ביקורתית על עצמם ועל סביבתם. מכאן שהמפנה החברתי/קהילתי המתרחש באמנות בת זמננו נותן מענה לשאלות העולות במציאות חיינו המשתנה.

 

לתכנית המלאה 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/11/2018