education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"רית - דורית באלין
 

למורים לתקשורת שלום רב,

 

בפתיחה לחוזר המפמ"ר תשע"ו אני מבקשת לצטט מתוך התפיסה הרעיונית של תכנית הלימודים החדשה בתקשורת:

 

"תקשורת היא אחת מהזירות החברתיות והתרבותיות המרכזיות. לימודי התקשורת מהווים הזדמנות חשובה לבירור האופן שבו מועברים בתקשורת ערכים כגון: שפה, תרבות וזהות ישראלית, סובלנות, פלורליזם וקבלת האחר. מוסר, אחריות, ערבות חברתית ואזרחית, דמוקרטיה ועקרונותיה, ערכים סביבתיים וחינוך לבריאות. לימודי התקשורת מהווים הזדמנות חשובה לחינוך לערכים אלה, ומנגד לחנך לצריכה ביקורתית של תקשורת שלעיתים מציגה ערכים הסותרים את אלה שנמנו לעיל".

 

ועדת המקצוע בתקשורת ניסתה לחדד ולהגדיר בצורה ברורה את היעדים המרכזיים של לימודי התקשורת והדגישה את הצורך בהקניית כלים לקריאה, צפייה והאזנה ביקורתיים לשם זיהוי אינטרסים אידיאולוגיים, מקצועיים וכלכליים ובכלל זה שילוב ההתנסות בהפקה לשם פיתוח היכולות התקשורתיות, האמנותיות ובעיקר לשם ביטוי ויצירה עצמאית ואישית.

 

עם כניסתה של תכנית הלימודים החדשה במקביל לרפורמה שעוסקת בלמידה משמעותית והערכה חלופית, נפלה בחלקכם הזדמנות לבדוק מחדש את דרכי ההוראה שלכם. למצוא דרכים חדשות להוראת התכנים, דרכים המשלבות גישות חדשניות להוראה כולל שילוב פדגוגיה דיגיטלית, הפיכת הלומדים לפעילים ומעורבים בחקר התכנים, לשלב את הלמידה עם הסביבה בה הם חיים ובעיקר לצאת "מהקופסא".

 

אני מצפה שנמצא את הדרך לבסס את האמונה בתלמידים, להאמין ביכולות שלהם, ברצון האנושי הבסיסי לדעת וללמוד, ובעיקר לפתח סקרנות תוך הכרה בשונות שבין בני האדם.

 

זאת שנה עם הרבה חידושים, אני וצוות ההדרכה עומד לצידכם, נלווה את השנה בהשתלמויות ומפגשים פנים מול פנים.

 

מאחלת לכולם שנה טובה, רגועה ומאתגרת.

 

שלכם,

דורית באלין

 

 חוזר המפמר לתקשורת - תשע"ו

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/09/2015