education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבחן בתושבע"פ - דינים משנה או גמרא בכיתה ו החל משנת תשע"ה
 
 

בשנת הלימודים תשע"ד לא יתקיימו מבחני החמ"ד בתושבע"פ בכיתה ה'. שנה זו תנוצל להערכות למבנה החדש של מבחני החמ״ד.

 

מבחן בתושבע"פ - דינים משנה או גמרא בכיתה ו החל משנת תשע"ה

בשנה״ל תשע״ה  יתקיים מבחן בתושבע"פ במתכונת חדשה, באותם אשכולות הנבחנים במבחני המיצב החיצוני. במהלך שנה״ל תשע"ד, ייבנו מאגרי משימות במקצועות אלה. נעדכן בהמשך על המשימות שילוו וימקדו את הלמידה.

 

 

חומרים על המבחן שהיה בכתה ה הועברו לחומרי למידה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/12/2013