education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבחן בתושבע"פ - דינים משנה או גמרא בכיתה ו החל משנת תשע"ה
 
 

בשנה״ל תשע״ה התקיים מבחן בתושבע"פ במתכונת חדשה,
המבחן הוא מבחן פנימי לכל בתי הספר. הבדיקה היא ע"י המורים והמורות. הציון יכול להיכלל במסגרת ציוני המחצית. יש להתחשב בעובדה שמדובר על מבחן של שני תחומי תושבע"פ. דינים ומשנה או גמרא.
 

חדש!! המבחן והמחון התשעה


למידע על המבחן, מועדו והמפרט למבחן באתר ראמ"ה 

כלי עזר לבדיקת המבחן (כולל מיצבית)

מצגת מיומנויות 

 

הבהרה: המושגים המוגדרים לכיתה ו' לא כלולים במבחן.

 

טבלת השוואה בין קיצור שולחן ערוך מקור חיים לקיצור שולחן ערוך הרב גנצפריד כיתה ו' מחצית א [ללומדים קיצור שולחן ערוך גנצפריד]

 

לקט המשניות למחצית א

 

 

חומר עזר להוראת הלכה בכיתה ו' ראה בחומרי למידה הלכה

חומר עזר להוראת המשניות בכיתה ו' ראה בחומרי למידה משנה

חומר עזר להוראת הגמרא בכיתה ו'  ראה בחומרי למידה גמרא

הצעה לתוכנית לימודים תושבע כתה ו תשעה

 

חומרים על המבחן שהיה בכתה ה הועברו לחומרי למידה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/03/2015