משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מבנה הבחינה ואופן התשאול
 

שלום רב לרכזי ומורי ההיסטוריה בחמ"ד

 

להלן מסמך המרכז את כל ההנחיות הקשורות לאופן התשאול בבחינות הבגרות בהיסטוריה בשאלונים השונים לקראת בחינות הבגרות בהיסטוריה בשנה"ל תשע"ז

פרטים על מבנה הבחינה בשאלונים החדשים ניתן למצוא ב"איגרת משולחן המפמ"ר" 2 -תשע"ו

 

שאלון 029-281 –


פרק ראשון – ידע והבנה (40 נקודות)


לא נכללים נושאי השואה ותולדות מדינת ישראל.
6 שאלות בנות סעיף אחד. לכל שאלה 10 נקודות.
יש לענות על 4 שאלות.


פרק שני – מקור חזותי (15 נקודות)


השאלות יכולות להתייחס לכל נושא בתכנית הלימודים.
ציר זמן / מפה / קריקטורה / כרזה / תמונה ועוד.
בפרק יהיו 2 שאלות. בכל שאלה 2 סעיפים.
יש לענות על שאלה אחת.


פרק שלישי –  שואה ותולדות מדינת ישראל (35 נקודות)


הפרק יהיה מורכב משני חלקים:
חלק ראשון – שאלות ידע והבנה (ללא קשר לקטע המקור)
בחלק זה יהיו 2 שאלות בנות סעיף אחד. על התלמיד לענות על שאלה אחת. לכל שאלה 11 נקודות.
חלק שני - מקור מילולי
על קטע המקור יהיו 3 שאלות. יש לענות על 2 שאלות. לכל שאלה 12 נקודות.


פרק רביעי – לב לדעת ( 10 נקודות)


שאלת חיבור אישי/ערכים/רלוונטיות.
בפרק יהיו 2 שאלות. לכל שאלה 10 נקודות.
יש לענות על שאלה אחת.

 

מותאם:
פרק ראשון - יש לענות על 4 שאלות. לכל שאלה 15 נקודות (60 נקודות).
פרק שלישי - יש לענות על 2 שאלות מכל הפרק (ידע וקטע מקור) . לכל שאלה 14 נקודות (28 נקודות).
פרקים שני ורביעי - על התלמיד לענות על פרק אחד , לפי בחירתו. 12 נקודות לשאלה שנבחרה.

 

שאלון 029-284 – עולים חדשים
פרק ראשון – ידע והבנה (39 נקודות)
לא נכללים נושאי השואה ותולדות מדינת ישראל.
5 שאלות בנות סעיף אחד. לכל שאלה 13 נקודות.
יש לענות על 3 שאלות.

פרק שני – מקור חזותי (22 נקודות)
השאלות יכולות להתייחס לכל נושא בתכנית הלימודים.
ציר זמן / מפה / קריקטורה / כרזה / תמונה ועוד.
בפרק יהיו 2 שאלות. בכל שאלה מקור חזותי אחר. בכל שאלה 2 סעיפים.
על התלמיד לענות על שאלה אחת.

פרק שלישי –  שואה ותולדות מדינת ישראל (39 נקודות)
בפרק יהיו 5 שאלות בנות סעיף אחד. לכל שאלה 13 נקודות.
יש לענות על 3 שאלות.

מותאם:
על התלמיד לענות בסך הכול על 5 שאלות מכל פרקי הבחינה.
2 שאלות מפרק ראשון (40 נקודות).
2 שאלות מפרק שלישי (40 נקודות).
1 שאלה נוספת לפי בחירתו מכל פרקי הבחינה (20 נקודות).
לכל שאלה - 20 נקודות.


 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/10/2016    

עדכוני rss