משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מבנה הבחינה ואופן התשאול
 

שלום רב לרכזי ומורי ההיסטוריה בחמ"ד

 

להלן מסמך המרכז את כל ההנחיות הקשורות לאופן התשאול בבחינות הבגרות בהיסטוריה בשאלונים השונים לקראת בחינות הבגרות בהיסטוריה לכיתות י"ב בשנה"ל תשע"ו.

פרטים על מבנה הבחינה בשאלונים החדשים ניתן למצוא ב"איגרת משולחן המפמ"ר" 2 -תשע"ו

המסמך כולל:

  1. שאלון 29106, כולל אופן התשאול לתלמידים הזכאים למבחן מותאם.
  2. שאלון 29108 לעולים חדשים, כולל אופן התשאול לתלמידים עולים חדשים הזכאים למבחן מותאם.
  3. שאלון 29107, כולל אופן התשאול לתלמידים הזכאים למבחן מותאם.
  4. שאלון 29109 לעולים חדשים, כולל אופן התשאול לתלמידים עולים חדשים הזכאים למבחן מותאם.

 

אשמח לסייע בכל עניין.

אני מאחלת לכל ציבור המורים והתלמידים הצלחה רבה,

 

בלהה גליקסברג

מפמ"ר היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

 

 

מבנה בחינות הבגרות בהיסטוריה חמ"ד  תשע"ה

בשאלונים 29106, 29108, 29107, 29109

*שאלון 29106 - חלק א'

 

פרק ראשון - נושא בחירה- 30 נקודות.

בחלק זה יהיו 5 שאלות.

על התלמיד לענות על שאלת ידע חובה - 4 נקודות.

על התלמיד לקרוא את קטע המקור ולענות על שאלת חשיבה חובה – 8 נקודות.

על התלמיד לענות על 2 שאלות מתוך  3 שאלות - 9 נקודות לכל שאלה.

סה"כ התלמיד יענה על 4 שאלות.

 

פרק שני  - 50 נקודות.

התלמיד יענה על 2 שאלות מתוך 4 שאלות. בכל שאלה 2 סעיפים. לכל שאלה 25 נקודות.

 

פרק שלישי - מושגים - 20 נקודות.

התלמיד יכתוב על 4 מושגים מבין 7. לכל מושג 5 נקודות.

על כל מושג תישאלנה 2 שאלות ממוקדות, עליהן יש להשיב בקצרה ולעניין.

 

מבחן מותאם

התלמיד יענה על 8 שאלות לפי בחירתו מ-3 פרקי המבחן.

לכל שאלה 12.5 נקודות. לכל סעיף משקל של שאלה.

בפרק השלישי רשאי התלמיד לבחור לא יותר מ- 4 מושגים. 2 מושגים ייחשבו כשאלה. סה"כ נקודות שניתן לקבל בפרק השלישי הוא 25 נקודות.

 

שאלון 29108 – חלק א' - עולים חדשים

 

פרק ראשון - נושא הבחירה - 32 נקודות.
התלמיד יענה על 2 שאלות מתוך 4 שאלות. לכל שאלה 16 נקודות.

פרק שני - נושא החובה - 48 נקודות.
התלמיד יענה על  3 שאלות מתוך 6 שאלות. לכל שאלה 16 נקודות.

פרק שלישי - מושגים - 20 נקודות.
התלמיד יכתוב על 4 מושגים מתוך 7 מושגים. על כל מושג תישאלנה 2 שאלות ממוקדות, עליהן יש להשיב בקצרה ולעניין. לכל מושג 5 נקודות.

 

עולים חדשים מותאם

על התלמיד לענות על 4 שאלות מתוך 3 פרקי המבחן לפי בחירתו. לכל שאלה 25 נקודות.

בפרק השלישי רשאי התלמיד לבחור לא יותר מ- 4 מושגים. 2 מושגים ייחשבו כשאלה. מקסימום נקודות שניתן לקבל בפרק השלישי הוא 50 נקודות.

 

שאלון 29107 – חלק ב'

 

פרק ראשון - 40 נקודות.

בפרק יש 6 שאלות (ללא סעיפים). על התלמיד לענות על 4 שאלות מתוך 6 שאלות. לכל שאלה 10 נקודות.

פרק שני - שואה - 26 נקודות

על התלמיד לענות על שאלה אחת מתוך  3 שאלות. לכל שאלה 2 סעיפים.

פרק שלישי - אנסין - 18 נקודות.

על התלמיד לענות על 2 שאלות. 9 נקודות לשאלת הבחירה (שאלה אחת מבין 2) ו-9 נקודות לשאלת חשיבה מסדר גבוה (שאלת חובה).

פרק רביעי - מושגים - 16 נקודות.

יש לכתוב על 4 מושגים מתוך 7 מושגים. על כל מושג תישאלנה 2 שאלות ממוקדות, עליהן יש להשיב בקצרה ולעניין. לכל מושג 4 נקודות.

 

מותאם

התלמיד יענה על 8 שאלות לפי בחירתו מתוך 4 פרקי המבחן.

כל סעיף בפרק השני של המבחן ייחשב כשאלה. לכל שאלה 12.5 נקודות.

2 מושגים מהפרק הרביעי ייחשבו כשאלה אחת. התלמיד רשאי לבחור לא יותר מ- 4 מושגים בפרק זה.

מקסימום נקודות למושגים הוא 25 נקודות.

התלמיד יכול לבחור גם שאלות מהפרק השלישי. שאלה אחת משאלות 10-11 (ולא שתיהן) ושאלת החובה. אין חובה לבחור שאלות מהפרק השלישי. כל שאלה 12.5 נקודות.

 

שאלון 29109 - עולים חדשים

פרק ראשון - 60 נקודות

התלמיד יענה על 4 שאלות מתוך 7 שאלות. לכל שאלה 15 נקודות.

פרק שני - 26 נקודות - שואה.

התלמיד יענה על 2 שאלות מתוך 4 שאלות. לכל שאלה 13 נקודות.

פרק שלישי - 14 נקודות.

התלמיד יענה על שאלה אחת מתוך 2 שאלות.

 

עולים חדשים מותאם

התלמיד יענה על 5 שאלות לפי בחירתו מתוך 3 חלקי המבחן. לכל שאלה 20 נקודות.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/12/2015    

עדכוני rss