משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מבנה הבחינה ואופן התשאול
 

שלום רב לרכזי ומורי ההיסטוריה בחמ"ד

 

להלן מסמך המרכז את כל ההנחיות הקשורות לאופן התשאול בבחינות הבגרות בהיסטוריה בשאלונים השונים לקראת בחינות הבגרות בהיסטוריה בשנה"ל תשע"ח

 

שאלון 029-281 –


פרק ראשון – ידע והבנה (40 נקודות)


לא נכללים נושאי השואה ותולדות מדינת ישראל.
6 שאלות בנות סעיף אחד. לכל שאלה 10 נקודות.
יש לענות על 4 שאלות.


פרק שני – מקור חזותי (15 נקודות)


השאלות יכולות להתייחס לכל נושא בתכנית הלימודים.
ציר זמן / מפה / קריקטורה / כרזה / תמונה ועוד.
בפרק יהיו 2 שאלות. בכל שאלה 2 סעיפים.
יש לענות על שאלה אחת.


פרק שלישי –  שואה ותולדות מדינת ישראל (35 נקודות)


הפרק יהיה מורכב משני חלקים:
חלק ראשון – שאלות ידע והבנה (ללא קשר לקטע המקור)
בחלק זה יהיו 2 שאלות בנות סעיף אחד. על התלמיד לענות על שאלה אחת. לכל שאלה 11 נקודות.
חלק שני - מקור מילולי
על קטע המקור יהיו 3 שאלות. יש לענות על 2 שאלות. לכל שאלה 12 נקודות.


פרק רביעי – לב לדעת ( 10 נקודות)


שאלת חיבור אישי/ערכים/רלוונטיות.
בפרק יהיו 2 שאלות. לכל שאלה 10 נקודות.
יש לענות על שאלה אחת.

 

מותאם:
על התלמיד לענות על 5 שאלות לפי בחירתו מפרקי הבחינה.
יש להדגיש כי בניגוד לעבר סעיף מתוך שאלה אינו נחשב לשאלה, כך שאם תלמיד בוחר לענות על שאלה מהפרק השני, עליו לענות על שני סעיפי השאלה.
 .

שאלון 029-284 – עולים חדשים
פרק ראשון – ידע והבנה (39 נקודות)
לא נכללים נושאי השואה ותולדות מדינת ישראל.
5 שאלות בנות סעיף אחד. לכל שאלה 13 נקודות.
יש לענות על 3 שאלות.

פרק שני – מקור חזותי (22 נקודות)
השאלות יכולות להתייחס לכל נושא בתכנית הלימודים.
ציר זמן / מפה / קריקטורה / כרזה / תמונה ועוד.
בפרק יהיו 2 שאלות. בכל שאלה מקור חזותי אחר. בכל שאלה 2 סעיפים.
על התלמיד לענות על שאלה אחת.

פרק שלישי –  שואה ותולדות מדינת ישראל (39 נקודות)
בפרק יהיו 5 שאלות בנות סעיף אחד. לכל שאלה 13 נקודות.
יש לענות על 3 שאלות.

מותאם:
על התלמיד לענות על 5 שאלות לפי בחירתו מכל פרקי הבחינה
 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/10/2017    

עדכוני rss