משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מבנה הבחינה ואופן התשאול
 

שלום רב לרכזי ומורי ההיסטוריה בחמ"ד

 

להלן מסמך המרכז את כל ההנחיות הקשורות לאופן התשאול בבחינות הבגרות בהיסטוריה בשאלונים השונים לקראת בחינות הבגרות בהיסטוריה בשנה"ל תשע"ו.

פרטים על מבנה הבחינה בשאלונים החדשים ניתן למצוא ב"איגרת משולחן המפמ"ר" 2 -תשע"ו

 

שאלון 029-281 –
פרק ראשון – ידע והבנה (40 נקודות)
לא נכללים נושאי השואה ותולדות מדינת ישראל.
6 שאלות בנות סעיף אחד. לכל שאלה 10 נקודות.
יש לענות על 4 שאלות.
פרק שני – מקור חזותי (15 נקודות)
השאלות יכולות להתייחס לכל נושא בתכנית הלימודים.
ציר זמן / מפה / קריקטורה / כרזה / תמונה ועוד.
בפרק יהיו 2 שאלות. בכל שאלה 2 סעיפים.
יש לענות על שאלה אחת.
פרק שלישי –  שואה ותולדות מדינת ישראל (35 נקודות)
הפרק יהיה מורכב משני חלקים:
חלק ראשון – שאלות ידע והבנה (ללא קשר לקטע המקור)
בחלק זה יהיו 2 שאלות בנות סעיף אחד. על התלמיד לענות על שאלה אחת. לכל שאלה 11 נקודות.
חלק שני - מקור מילולי
על קטע המקור יהיו 3 שאלות. יש לענות על 2 שאלות. לכל שאלה 12 נקודות.
פרק רביעי – לב לדעת ( 10 נקודות)
שאלת חיבור אישי/ערכים/רלוונטיות.
בפרק יהיו 2 שאלות. לכל שאלה 10 נקודות.
יש לענות על שאלה אחת.

מותאם:
פרק ראשון - יש לענות על 4 שאלות. לכל שאלה 15 נקודות (60 נקודות).
פרק שלישי - יש לענות על 2 שאלות מכל הפרק (ידע וקטע מקור) . לכל שאלה 14 נקודות (28 נקודות).
פרקים שני ורביעי - על התלמיד לענות על פרק אחד , לפי בחירתו. 12 נקודות לשאלה שנבחרה.

 

שאלון 029-284 – עולים חדשים
פרק ראשון – ידע והבנה (39 נקודות)
לא נכללים נושאי השואה ותולדות מדינת ישראל.
5 שאלות בנות סעיף אחד. לכל שאלה 13 נקודות.
יש לענות על 3 שאלות.

פרק שני – מקור חזותי (22 נקודות)
השאלות יכולות להתייחס לכל נושא בתכנית הלימודים.
ציר זמן / מפה / קריקטורה / כרזה / תמונה ועוד.
בפרק יהיו 2 שאלות. בכל שאלה מקור חזותי אחר. בכל שאלה 2 סעיפים.
על התלמיד לענות על שאלה אחת.

פרק שלישי –  שואה ותולדות מדינת ישראל (39 נקודות)
בפרק יהיו 5 שאלות בנות סעיף אחד. לכל שאלה 13 נקודות.
יש לענות על 3 שאלות.

מותאם:
על התלמיד לענות בסך הכול על 5 שאלות מכל פרקי הבחינה.
2 שאלות מפרק ראשון (40 נקודות).
2 שאלות מפרק שלישי (40 נקודות).
1 שאלה נוספת לפי בחירתו מכל פרקי הבחינה (20 נקודות).
לכל שאלה - 20 נקודות.


 

שימו לב: כל השאלונים המופיעים מכאן והלאה רלוונטים רק לתלמידי יב' תשע"ו

 

 שאלון 29106 – חלק א' 

פרק ראשון – נושא בחירה – 30 נקודות.
בחלק זה יהיו 5 שאלות.
על התלמיד לענות על שאלת ידע חובה - 4 נקודות.
על התלמיד לקרוא את קטע המקור ולענות על שאלת חשיבה חובה – 8 נקודות.
על התלמיד לענות על 2 שאלות מתוך  3 שאלות (שאינן קשורות לקטע המקור) - 9 נקודות לכל שאלה. סה"כ  18 נקודות.
סה"כ התלמיד יענה על 4 שאלות.
פרק שני  – 50 נקודות.
התלמיד יענה על 2 שאלות מתוך 4 שאלות. בכל שאלה 2 סעיפים. לכל שאלה 25 נקודות.
פרק שלישי – מושגים – 20 נקודות.
התלמיד יכתוב על 4 מושגים מבין 7. לכל מושג 5 נקודות.
על כל מושג תישאלנה 2 שאלות ממוקדות, עליהן יש להשיב בקצרה ולעניין.
מבחן מותאם
התלמיד יענה על 8 שאלות לפי בחירתו מ-3 פרקי המבחן.
לכל שאלה 12.5 נקודות. לכל סעיף משקל של שאלה.
בפרק השלישי רשאי התלמיד לבחור לא יותר מ- 4 מושגים. 2 מושגים ייחשבו כשאלה. סה"כ נקודות שניתן לקבל בפרק השלישי הוא 25 נקודות.


שאלון 29108 – חלק א' - עולים חדשים

פרק ראשון – נושא הבחירה – 32 נקודות. התלמיד יענה על 2 שאלות מתוך 4 שאלות. לכל שאלה 16 נקודות.
פרק שני – נושא החובה – 48 נקודות. התלמיד יענה על  3 שאלות מתוך 6 שאלות. לכל שאלה 16 נקודות.
פרק שלישי – מושגים – 20 נקודות. התלמיד יכתוב על 4 מושגים מתוך 7 מושגים. לכל מושג 5 נקודות. על כל מושג תישאלנה 2 שאלות ממוקדות, עליהן יש להשיב בקצרה ולעניין.
עולים חדשים מותאם
התלמיד לענות על 4 שאלות מתוך 3 פרקי המבחן לפי בחירתו. לכל שאלה 25 נקודות.
בפרק השלישי רשאי התלמיד לבחור לא יותר מ- 4 מושגים. 2 מושגים ייחשבו כשאלה. מקסימום נקודות שניתן לקבל בפרק השלישי הוא 50 נקודות.


שאלון 29107 – חלק ב'

פרק ראשון – 40 נקודות.
בפרק יש 6 שאלות (ללא סעיפים). על התלמיד לענות על 4 שאלות מתוך 6 שאלות. לכל שאלה 10 נקודות.
פרק שני – שואה – 26 נקודות. על התלמיד לענות על שאלה אחת מתוך  3 שאלות. לכל שאלה 2 סעיפים.
פרק שלישי – אנסין – 18 נקודות.  על התלמיד לענות על 2 שאלות. 9 נקודות לשאלת הבחירה (שאלה אחת מבין 2) ו-9 נקודות לשאלת חשיבה מסדר גבוה (שאלת חובה).
פרק רביעי – מושגים – 16 נקודות. יש לכתוב על 4 מושגים מתוך 7 מושגים. על כל מושג תישאלנה 2 שאלות ממוקדות, עליהן יש להשיב בקצרה ולעניין.
מותאם
התלמיד יענה על 8 שאלות לפי בחירתו מתוך 4 פרקי המבחן.
כל סעיף בפרק השני של המבחן ייחשב כשאלה. לכל שאלה 12.5 נקודות.
2 מושגים מהפרק הרביעי ייחשבו כשאלה אחת. התלמיד רשאי לבחור לא יותר מ- 4 מושגים בפרק זה. מקסימום נקודות למושגים הוא 25 נקודות.
התלמיד יכול לבחור גם שאלות מהפרק השלישי. שאלה אחת משאלות 10-11 (ולא שתיהן) ושאלת החובה. אין חובה לבחור שאלות מהפרק השלישי. כל שאלה 12.5 נקודות.

 

שאלון 29109 – חלק ב' - עולים חדשים
פרק ראשון – 60 נקודות – התלמיד יענה על 4 שאלות מתוך 7 שאלות. לכל שאלה 15 נקודות.
פרק שני – 26 נקודות – שואה.
התלמיד יענה על 2 שאלות מתוך 4 שאלות. לכל שאלה 13 נקודות.
פרק שלישי – 14 נקודות.
התלמיד יענה על שאלה אחת מתוך 2 שאלות.
עולים חדשים מותאם
התלמיד יענה על 5 שאלות לפי בחירתו מתוך 3 חלקי המבחן. לכל שאלה 20 נקודות.
 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/07/2016    

עדכוני rss