משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אישור בוחנים בע"פ
 

בקשה לאישור בוחנים בע"פ תתבצע דרך המערכת הממוחשבת באמצעות טפסים מקוונים בלבד.

 

להלן קישור לאתר או"ח בו מופיעות כל ההנחיות לתהליך אישור בוחנים בע"פ:

 

מערכת אישור הבוחנים להיסטוריה תיסגר בתאריך שיפורסם לקראת כל מועד של בחינה. נא הקפידו על עמידה בלוח הזמנים. לא יאושרו בוחנים לאחר מועד זה.

 

המדריכה הארצית המרכזת את אישור הבוחנים היא נאוה פריד.

 

בהצלחה לכל התלמידים הנבחנים,

 

בלהה גליקסברג
מפקחת על הוראת היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/03/2012    

עדכוני rss