משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
השתלמויות מחוזיות תשע"ו 
 

כבכל שנה אנו מקיימים השתלמויות הטמעה בפסג"ות בפריסה רחבה, ומזמינים את כלל המורים להיסטוריה ליטול בהן חלק. השתתפות המורים בהשתלמות חשובה לקידום ההוראה בכיתות, ותרומתה לעבודת המורה בפרט ולעבודת צוות מורי ההיסטוריה בביה"ס בכלל רבה מאד.

לפניכם מכתב משותף המעדכן ומציג את כל פרטי ההשתלמויות המחוזיות שיתקיימו השנה ברחבי המחוזות השונים.

נשמח לפגוש אתכם בהשתלמויות

בלהה וצוות ההדרכה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/10/2015    

עדכוני rss