משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים מעודכנת ליחידות הרביעית והחמישית לשנת תש"ף
 

במסגרת היחידות הרביעית והחמישית יילמדו שני נושאים, נושא לכל יחידה מתוך הרשימה המוצעת בהמשך.

התלמידים ייבחנו על שני הנושאים בבחינה אחת, בהערכה חיצונית ארצית.

הלימוד המחייב ביחידות אלה יתבסס על הספרים והמאמרים שמפורטים בהמשך לכל נושא ונושא.

 

נושאי הלימוד:

  1. הפעילות הציונית בארצות האסלאם בימי מלחמת העולם השנייה והעליות הגדולות מהן בשנים 1948 – 1967.
  2. מעיל תשבץ - מפגשי תרבות בין יהודים ומוסלמים בימי הביניים.
  3. קהילת יהודי קרקוב בתקופת השואה.
  4. מלחמת העצמאות.
  5. "אל מול עולם חדש" – לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה.
  6. תולדות ארצות הברית.
  7. יפן המודרנית.
  8. סין המודרנית.

מבנה בחינת הבגרות

התלמידים יבחרו בשני נושאים שלמדו, ובכל נושא יענו על שתי שאלות. בסך הכול יענו התלמידים על 4 שאלות. בכל נושא על התלמיד לענות על שאלה אחת משתי השאלות הראשונות (ניקוד לשאלה: 35 נקודות) ועל שאלה אחת מהשאלות השלישית והרביעית (ניקוד לשאלה: 15 נקודות).

סך הכול לכל נושא 50 נקודות.

נבחן מותאם עונה רק על אחת משתי השאלות הגדולות בכל נושא שנלמד, וכל אחת מהן תקבל ניקוד של עד 50 נקודות.

  סילבוס בהתאם לתכנית ההלימה תש"ף

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/11/2019    

עדכוני rss