משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עידוד השתתפות בתכנית תמ"ר
 

למורים להיסטוריה בחמ"ד לרכזי המקצוע ולמנהלים,

הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד מוביל בשבע השנים האחרונות פיילוט של למידה בדרך החקר הממיר היבחנות בהיסטוריה בהיקף של 2 יח"ל.

בכיתות הפיילוט מוקדשות חלק מהשעות להוראת פרקים נבחרים בתכנית הלימודים בדרכי הוראה מגוונות וחלק אחר מוקדש ללמידה של מיומנויות חקר והנחיה של התהליך.

 

הערכת הלמידה של תכני הידע נעשית בדרכים מגוונות, הכוללות בחינה פנימית באישור מפמ"ר, והציונים הם פנימיים. כמטלת סיכום כותבים התלמידים עבודת חקר.

השנה משתתפים בתכנית החקר בהיסטוריה 24 בתי"ס.

 

לאור מדיניות המשרד המעודדת למידת-חקר ולאור הניסיון הרב שהצטבר אנו מציעים לבתי ספר נוספים להצטרף בשנת הלימודים הקרובה לתכנית.

 

אני פונה אליכם ומבקשת לעודד מנהלי בתי ספר ורכזי ומורי היסטוריה להשתתף בתכנית החקר ולהיות מובילי שינוי בתהליכי הוראה והערכה.

 

סרטון המציג שני תלמידים מישיבת אמי"ת נחשון המציגים את עבודת החקר שכתבו. מומלץ לצפות:

 
 
 
 

 

תוכנית הלימודים בתוכנית החקר - תמ"ר

המסומן במודגש - אינו חובה

 

שימו לב: כאן הנושאים מפורטים בראשי פרקים בלבד; הפירוט המלא בתכנית הלימודים (החדשה).

 

תופעות המודרנה

 • הנאורות (5 ש') - כולל מהפכות צרפתית ואמריקאית
  מהפ' תעשייתית (4 ש')
 • אידאולוגיות (6 ש') - לאומיות, ליברליזם/סוציאליזם

 • מלה"ע I) 6 ש')

 • משטרים טוטליטרים (9 ש'): נאציזם, קומוניזם/פאשיזם(ירוק, 15 ש')

התמודדות העם היהודי עם אתגרי העת החדשה

 • מעמד היהודים בעת החדשה (5 ש)

 • השכלה (7 ש')

 • תנועות וזרמים (6 ש') - רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים.

 • ציונות (10 ש'): מבשרי הציונות, הרצל, זרמים, התנגדות

 • השוואה בין 2 קהילות בין המלחמות (ירוק, 15 ש')

נאציזם ושואה

 • אנטישמיות נאצית (2 ש')

 • 1933-9 (2 ש')

 • מלה"ע 2 (3 ש)

 • שואה (4 ש') [כולל יחס האוכ' המקומית, חסידי אוה"ע]

 • התמודדות היהודים (6 ש') - יודנראט, תנועות נוער, מרד, פרטיזנים

 • שארית הפליטה (1 ש')

 

מישוב הארץ להקמת מדינה

 • מישוב ישן ועד אחרי מלה"ע I) 4 ש')

 • בלפור והמנדט (1 ש')

 • לאומיות ערבית (1 ש')

 • לאומיות פלסטינאית (1 ש')

 • מוסדות הישוב (1 ש')
  עליה והתיישבות (3 ש') - יצירת רוב, החלוץ, הפוהמ"ז, הקיבוץ הדתי,ארצות אסלם

 • עימותים עם הערביים (6 ש') - תרפט, תרצו-ט, ספרים לבנים, חומה ומגדל, פרהוד, פיל

 • הישוב בזמן המלחמה (2 ש') - פלמח, בריגדה, המרד

 • 1945-1947 (3 ש'): התיישבות, העפלה, תנועת המרי, האום, החלוקה

 

מדינת ישראל

 • הקדמת המדינה (6 ש'): כט בנוב', מל' העצמאות, הכזרת העצמ', הפליטים, עליה מאר' ערב,

 • כינון השלטון (2 ש') מוסדות, צהל, אלטלנה

 • עליה קליטה / התיישבות (ירוק, 7 ש')

 • החברה הישראלית (3 ש') קסטנר, אייכמן, ואדי סליב והפנתרים
  יחסים עם מדינות ערב (5 ש') - מלחמה אחת, בעיית הפליטים, פתח, אשפ, חמאס, שלום - מצרים, אוסלו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/02/2020    

עדכוני rss