education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עיון למורה
 

ניתן למצוא כאן דפי עיון ולימוד במקורות הנלמדים במחשבת ישראל.

דפים אלו מיועדים לכם, המורים, על מנת להעמיק בחומר הנלמד לפני שניגשים ללמדו בכיתה.

זאת מתוך תפיסה כי לפני שמלמדים את המקור לתלמידים, עלינו כמורים, ללמוד את הדברים ביסודיות ובהעמקה.

 

דפי לימוד למורה למקורות מיחידת "אמונה וגאולה" - איתיאל גולד

 תכלית האדם במשנת הרמב"ם

 מהר"ל, תפארת ישראל, פרק ג'

 ספר הכוזרי - מאמר ראשון

 הרב סולוביצ'יק - קול דודי דופק

 הרב וינברג, שו"ת שרידי אש, פרק ד'

 חקירה או תמימות - מקורות להרחבה

 מקורות מהתלמוד לגאולה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/03/2012  

עדכוני rss