education - חינוך מורשת קהילות ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
חוקרים צעירים
חוקרים צעירים קהילות, שורשים ותרבות
 

 

"דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון"

מסכת אבות, פרק ג' משנה א

 

ח"ץ  ­–  הנה תוכנית חינוכית חברתית ערכית  להעמקת חקר קהילות ישראל בקרב תלמידי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בבתי הספר.

 התוכנית מציבה בפני התלמידים  אתגר לחקור את מורשתם המשפחתית, התרבותית, הרוחנית והקהילתית מהיבטים שונים: היסטוריים, הגותיים, חברתיים, ספרותיים ואומנותיים.

התוכנית נועדה להגביר את מודעותו של התלמיד להגדרת זהותו האישית והלאומית באמצעות חשיפת שורשיו המשפחתיים הקהילתיים, על מנת שיוכל לראות עצמו כחוליה בשרשרת הדורות.

ייחודה של התוכנית בהיותה רב תחומית ובמהלך עבודת החקר נחשף התלמיד אל המקורות  השונים - אלו הייחודיים למוצאו  ואלו המשותפים לכולנו.

התוכנית כוללת כלים שיעזרו לתלמיד בכתיבת  עבודת חקר. בדרך זו ילמד התלמיד מיומנויות חשיבה והרגלי עבודה העשויים לתרום רבות ליכולת הלמידה עצמית שלו.

באמצעות החקר והגילוי תגדל מעורבותו של התלמיד בשאלות של זהות, מחויבות ואחריות לעם היהודי ברחבי העולם.

 

 

מטרות  התוכנית:

 

  1. לעודד את בני הנוער לחקור את מורשתם האישית, המשפחתית והקהילתית  כדי שיראו את עצמם כחוליה בשרשרת הדורות.
  2. להעמיק את החינוך הערכי ואת ההכרות עם מורשת תרבות ישראל, ממזרח ומערב, באמצעות הטמעת תהליכי חקר.
  3. לחזק את השייכות ואת המחויבות לעם היהודי, תוך גיבוש זהות ישראלית ויהודית באמצעות החקר.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/01/2016  

עדכוני rss