education - חינוך מורשת קהילות ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית שורשים המתחדשת לכיתות ה'-ז'
 

תכנית שורשים המתחדשת מציעה לבתיה"ס היסודיים וחטיבות הביניים  (ממ' וממ"ד) דרכים לקיום פעילות לימודית וחווייתית ברצף רב-שנתי בכיתות ה'-ז'. שתי התחנות הראשונות יתקיימו בכיתות ה'-ו', (חקר חפץ , ובת מצווה) ויהוו צעדים ראשונים בתהליך שיתרחב ויעמיק בתחנות הבאות בעבודת השורשים בחטיבת-הביניים.

 

מטרת התכנית לאפשר לתלמידים בשכבות הגיל השונות לגלות ולחקור בהדרגה ובכוחות עצמם מרכיבים נבחרים ומשמעותיים בפסיפס הסיפור האישי, המשפחתי והקהילתי שלהם. לחשוף אותם לסיפורי מורשות שונים של החברה הישראלית.

 

התכנית במתכונתה חדשה, מבוססת על שלושה נדבכים מרכזיים:

לימוד:

התכנית מלווה בלימוד בכיתה של היבטים שונים של זהות אישית, יהודית וישראלית. לימוד מקורות ותכנים  מארון הספרים היהודי ומהתרבות הכללית, הנוגעים ישירות לעבודת השורשים ומעמיקים אותה.

 

תהליך רב-שנתי אישי, משפחתי וקהילתי:

התכנית נמשכת לאורך מספר שנות לימוד. במהלך כיתות ה'-ז' תוצע תכנית המשלבת את המשפחה והקהילה.

 

הדגשת חקר אישי:

העבודה בכל שלביה מכילה ממדים של חקר בהיקפים וברמות שונות, בהתאם לגיל ולשלב בהכנת העבודה. בכך כל התלמידים מרחיבים ומעמיקים את עבודת השורשים בכל שנה מתוך תהליך אישי של שאילת שאלות, חקירה ודגשים ייחודיים.

 

לעיון בעיקרי התכנית

 

כיתה ה - ו : תוכנית חקר חפץ

כיתה ה - ו:  תוכנית בת מצווה 

כיתה ז' - תוכנית בר/בת מצווה

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/09/2017  

עדכוני rss