education - חינוך מורשת קהילות ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
מי אנחנו
 
 

הפיקוח על מורשת קהילות ישראל מפעיל תכניות הן בתחום המורשות הקהילתיות של הקהילות שעלו לכאן בדור קיבוץ הגלויות והן בתחום הקהילות היהודיות בתפוצות. במסגרת התוכניות השונות המופעלות במרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח ובתוכניות על יהדות התפוצות, נחשפים התלמידים לעושר המורשות  של עם ישראל. שני הענפים הללו, בארץ ובתפוצות, מבטאים את המורשת המשותפת של עם ישראל.

 

בישראל מתקיים שיח בין מורשות תרבותיות של קהילות שונות, והיהדות נשקפת בפניה השונים: אורחות חיים, מנהגים, מוסיקה, פולקלור וכיו"ב. הפיקוח על מורשת קהילות ישראל פועל בתיאום ובשיתוף המפמ"רים של המקצועות השונים, כדי לשלב את התכנים של המורשות הקהילתיות בתוך תכניות הלימודים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

 

הקשר עם המפמ"רים מניב תכניות שונות, ביניהן התכנית "שירים ושורשים", בשיתוף מפמ"ר מוסיקה, העושה להפצת המורשת המוסיקלית והפיוטים של הקהילות השונות. בשיתוף עם מפמ"ר היסטוריה ומפמ"ר ספרות אנו מקיימים תכניות רבות על עליה, יצירה, ציונות ועוד.

 

הפיקוח על מורשת קהילות ישראל שוקד על הכנת יחידות מתוקשבות בסיוע ובשיתוף גף יישומי מחשב בחינוך, מינהל מדע וטכנולוגיה. כך הוכן בשנה"ל תש"ע

תקליטור "פסח", המביא את פסיפס המורשות ביחס להגדה ולמנהגי חג הפסח, והוא נעשה בייעוץ ובתיאום המפמ"ר לתושב"ע.

 

בנוסף, אנו מקיימים קשר הדוק עם האקדמיה ועם מרכזים אתנולוגיים, מוזיאונים קהילתיים ומכוני מחקר שונים, לצורך קידום המחקר של המורשות הקהילתיות.

 במורשת קהילות ישראל הוכנו תכניות חינוכיות שונות להפצת המורשת, וכן מתקיימות בקביעות השתלמויות למפקחים, למנהלים, למחנכים ולמורים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

 

בפרויקט "חוקרים צעירים" התלמידים חוקרים את המורשות הקהילתיות השונות של הקהילות בארץ ובתפוצות. התלמידים כותבים עבודות חקר בהדרכת מנחים, ועוסקים בנושאים הנוגעים לקהילות השונות. התוכנית "חוקרים צעירים" מניעה תהליך של חקר המורשת התרבותית המשפחתית והקהילתית של התלמידים.

 

בפרויקט "דור לדור יביע אומר", חושפים התלמידים את העושר של סיפורי העם בקהילות השונות ואת הפתגמים שרווחו בקהילות טרם עלייתן ארצה.

החקר הזה בכללותו יוצר מסד לתרבות הישראלית שתיווצר כאן.

 

תכנית "הקשר הרב דורי" המתקיימת בשיתוף עם מינהל מדע וטכנולוגיה, גף יישומי מחשב בחינוך, מהווה נדבך נוסף לתיעוד מורשת ישראל ברוח החדשנות הטכנולוגית.

התכנית בונה גשר ערכי בין  דורי, ומחזקת את מערכת הקשרים בין התלמידים לבין האוכלוסייה המבוגרת, באמצעות הסביבה הטכנולוגית. בתכנית זו נפגשים בני נוער עם מבוגרים בני גיל הזהב, ומלמדים אותם, בשלב הראשון מיומנויות תקשוב בסיסיות, שימוש בדאר אלקטרוני וגלישה באינטרנט. בשלב השני נבנית תכנית לתיעוד זכרונותיהם של המבוגרים, תוך למידה ושימור המורשת היישובית קהילתית, הארצית והלאומית של מדינת ישראל. במפגשים ההדדיים  תורם כל  צד מיתרונותיו לחיזוק הקשר הבין –דורי. למידה הדדית וחוויות משותפות תורמים להבנה טובה יותר של בן הדור האחר ובכך יוצרים מערכת שורשית וערכית בחברה.בשנה"ל תש"ע מתמקדת הפעילות בטיפוח ושימור מורשת הקהילה האתיופית.

 

בד בבד, מעודד הפיקוח על מורשת קהילות ישראל קשר בין תלמידים בארץ ובתפוצות כדי שיכירו זה את זה וירחיבו את הבסיס המשותף ביניהם. הקהילות היהודיות בתפוצות יוצרות תרבות יהודית, והזיקה בינינו לבין התפוצה מחזקת את האחדות היהודית ומעשירה את תרבותנו.

 

דגש נוסף של הפיקוח על מורשת קהילות ישראל הוא עידוד החקר באקדמיה, כדי להרחיב את תחום הידע על הקהילות השונות בארץ ובתפוצות מאז הקמתו עשה המרכז להפצת המורשת הקהילתית ולחקר העבר והתרבות של הקהילות. היהלום שבכתר של פעילותנו הוא סידרת ספרים על קהילות ישראל במזרח במאות ה19-20, שהוכנו בשיתוף מכון בן צבי. יצאו לאור עד כה עשרה ספרי קהילות, ועוד היד נטויה.

 

כותב הסופר חיים הזז בפתח הרומאן "היושבת בגנים":

"הרבה עדות ועדי עדות יש בה (בירושלים), פרוסות פרוסות וחטיבות חטיבות. ואין אחת מהן דומה זו לזו, אלא כל אחת מסוימת לעצמה ונוהגה בידה כבמקום עיקרה בתחילה, הכול לפי מה שהיא מדינה, ומה שהיא ארץ".

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2017  

עדכוני rss