education - חינוך מורשת קהילות ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר מנציחי מורשת יהדות המזרח וספרד
 

 

2

 

 

*מאגר סרטוני עדות יהדות מזרח וספרד

משרד החינוך משיק לראשונה מאגר סרטוני עדות של יהדות מזרח וספרד לקראת "יום היציאה והגירוש".

המאגר כולל בשלב זה 7 סרטוני של אנשי עדות: שולה דהאן – מיהדות מרוקו, ד"ר יהודה עמיר – מיהדות תימן, רן כהן – מיהדות עיראק, שושנה אגאדג'ני  - מיהדות פרס, רבקה קלדרון – מיהדות יוון, מצליח עמנואל – מיהדות קווקז, יוסי אבוהב – מיהדות טורקיה.

אנשי עדות אלו מספרים כל אחד בנפרד וכולם יחד את סיפור גירושם ועלייתם של יהדות ספרד והמזרח מארצות המוצא לארץ ישראל. כל קהילה עם הייחודיות שלה והקשיים עימם נאלצה להתמודד, בהם פוגרומים, חרמות, מגבלות והגעגועים לישראל.

יודגש כי זהו ראשיתו של מאגר שילך ויתרחב במהלך החודשים הקרובים וימשיך לכלול אנשי עדות ממגוון הקהילות של יוצאי יהדות ספרד והמזרח.

מאגר סרטוני העדות ישמשו את המורים והתלמידים גם להעמקת תכנית הלימודים באמצעות חשיפה לסיפורים האישיים ולחוויות שעימם התמודדו יוצאי יהדות המזרח וספרד. מאגר הסרטונים ישולב בתחומי הדעת השונים (היסטוריה, תרבות יהודית-ישראלית ועוד). ואף ישמש כחומר לימודי וכהעשרה לקראת הבחינה.

 

 

 

* מאגר שמי של מנציחי מורשת

במהלך החודשים האחרונים יצרנו מאגר  של כמאה מנציחי מורשת ובו בקצרה סיפורם של מנציחים אלו. אנשים אלו מוכנים להגיע לבתי הספר ולספר את סיפורם. 

מנהלים ומורים המעוניינים להזמין מנציחי מורשת לבית ספרם מוזמנים להכנס למאגר  וליצור קשר ישירות עם מנציח המורשת הקרוב לבית ספרו.

 

 

 

 

 

רוצים להצטרף למאגר המנציחים?

אנו מזמינים אתכם להצטרף למהלך החשוב, לפנות ליוצאי המזרח אשר מעוניינים ומסוגלים  לספר את סיפורם,  ולהמליץ להם להיכנס לטופס, לכתוב את תקציר סיפורם ולמלא פרטים להתקשרות (שם פרטי ומשפחה, מס' נייד, דוא"ל ).

 

 

לפרטים המלאים אודות הצטרפות למאגר המנציחים ודרכים שימוש בנכס תרבות זה במערכת החינוך, היכנסו לקישור

.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2016  

עדכוני rss