education - חינוך התכנית הלאומית לחיזוק האוריינות
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך לשוני עברית
כתה י'
 

משימות לתרגול

1. שאלה של טקסט

המשימות נלקחו מספר "שאלה של טקסט"

 

מס'

שם המשימה

מקור

1

איך תבחינו בכסף מזויף

עמ' 17-16

2

קסדת האופניים

עמ' 19-18

5

תעודת זהות ודרכון

עמ' 34-32

7

מוצרי צריכה ומוצרי בר קיימא

עמ' 39-38

10

שמות החודשים

עמ' 45-44

11

הקשת

עמ' 46-53

12

מבחן האפון

עמ' 54-55

14

אושר

עמ' 58-59

15

אבנים גדולות

עמ' 60-61

17

מי שמלכלך שינקה

עמ' 68-69

18

נוער הולך ונעלם

עמ' 71-75

20

פירוק פסולת

עמ' 78-79

22

מערכת בתי המשפט בישראל

עמ' 82-83

23

גידול אוכלוסיית העולם

עמ' 84-89

25

עישון פאסיבי פוגע בחתולים

עמ' 92-93

26

הרופא המושלם

עמ' 94-95

27

דמות המתנדב

עמ' 96-97

28

נתב"ג 2000

עמ' 98-99

29

ארץ הצרכנים

עמ' 100-101

30

דואר עוקב

עמ' 105-111

31

שפת הנמלים

עמ' 112-113

32

השפעת הדפוס

עמ' 114-115

33

האם מצלמה יכולה לשקר?

עמ' 116-117

34

מנהיגים ומנהיגות

עמ' 118-119

37

רובע לוקסמבורג

עמ' 128-129

39

חוק היובש

עמ' 132-133

41

אליס בארץ המראה - כיתוב גב

עמ' 140-141

45

לוח השנה העברי

עמ' 153-155

 

2. ילקוט דיגיטאלי- מט"ח

(אין צורך בהרשאה לשימוש בחומרים)

שם

המשימה

סוגות

הבנה

הבעה בכתב

הבעה בעל פה

אוצר מילים

תחביר

מערכת הצורות

אם לסבתא היו חתולים

1. כתבה עיתונאית
2. פנייה באתר
3. סרטון וידיאו
4. ערך מילוני
5. תרשים עוגה

איתור מידע
פרשנות
סיכום
אמצעי רטורי
יישום
ארגון מידע
מאזכרים
תפקיד המירכאות
הבנת סרטון וידיאו
אינטר טקסטואליות
אמצעים חזותיים
סיכום (בורר)

טיעון בע"פ


דיווח בע"פ

הפקת מידע מערך מילוני
הבנת ניבים
קולוקציות
הבנת מילים וביטויים בטקסט
יידוע
סמיכות או שם ותוארו
תפקיד תחבירי סוגי משפטים
תחימה
פעיל-סביל
פעיל-סביל
שם פועל
שם פעולה הפקת מידע מתרשים
ניתוח פועל- בניין, שורש,
זמן, גוף
שם המספר
האם משחקי מחשב פעילים הם מאמץ גופני?
 • מאמר עמדה /טיעון( טקסט מרכזי)
 • ערך מילוני
 • איתור מידע פרשנות והיסק הערכה יישום סיכום
  השערה מנומקת
  טיעון בעל פה הבנת מילים וביטויים הבנת ערך מילוני הפקת מידע מערך מילוני הומונימיה/ פוליסמיה קולוקציות משלב תפקיד תחבירי סוגי משפטים קשר לוגי סמיכות/ שם ותוארו יידוע צירופים המרת פעיל לסביל קביעת בניין דרך גזירה שם המספר
  התכנית הלאומית לאורח חיים בריא
 • מידע - החלטת ממשלה
 • מאמר עמדה
 • מתכון
 • תרשים עמודות
 • פרשנות הערכה הסקת מסקנות הפקת מידע מתרשים מיזוג מידע סיכום
  בורר וממזג (ככתבת דיווח)
  יחסים בין מילים (נרדפות) ובין משמעויות (הומופוניה) פירוש ביטויים תפקיד תחבירי של מילים ושל פסוקית; תחימת פסוקית; שרשרת סמיכויות קשרים לוגיים המרה וניסוח משפטים התייחסות פרגמטית לשמות פעולה, שמות פועל, צורת הציווי; זיהוי שורש, בניין, משקל, גזרת חסרים, שורש מרובע יצירת מילים המרת פעיל לסביל קביעת בניין דרך גזירה שם המספר

  משימות מסכמות כיתה י'

  החלום 
  התיירות
  התכנית הלאומית לאורח חיים בריא
  דמוקרטיה
  בחר לך שם עברי

   
   
   
        תאריך עדכון אחרון:  14/09/2013  

  עדכוני rss