education - חינוך מחוז מרכז
 
 
 
 
 
 
 
 
למידה בחירום
 
 

למידה מקוונת בחירום

הערכות בתי הספר לפעילות מקוונת בחרום נועדה לשמירה על קשר עם התלמידים ולמידה מרחוק בזמן בו לא ניתן לקיים לימודים כסדרם בבתי הספר.

התנאים לתפקוד מיטבי במצבי חרום באמצעות הסביבה המקוונת הם קיום תקשורת ופעילות של הוראה- למידה מקוונת בעת שגרה, והערכות מכוונת למצב חרום.

 

 לומדים מרחוק (הנחיות משרד החינוך ללמידה מקוונת בחירום)

 חוזרי מנכ"ל בנושאי בטיחות ובטחון

 למידה בחירום באתר התקשוב במרכז

 היערכות לתרגיל למידה בשעת חירום ינואר 2014

 הנחיות לתרגיל "למידה מרחוק" בחירום ארצי

 

הנחיות לתרגיל למידה בחירום ארצי תשע"ד

מהלך ראשון- 16-20 בפברואר 2014

יתקיים בתאריכים  16-20 בפברואר 2014, ומיועד להיערכות מורי בית הספר בכל שכבות הגיל.

בשבוע זה יבחרו המורים פעילות לימודית מתוקשבת ויפרסמו אותה במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר.

טופס דיווח בית ספרי על שלב א


מהלך שני- 24 בפברואר 2014
 

יתקיים במחוז מרכז בתאריך 24 בפברואר ומיועד להפעלה והתנסות של תלמידי בית הספר בפעילות שפורסמה במרחב הכיתתי באתר בית הספר. 

בתאריך זה יתורגלו התלמידים בביצוע המשימה המקוונת ודיווח  לפורום הכיתתי בין השעות  15:00- 20:00.

במהלך התרגיל יקיימו מחנכי הכיתות שיח מקוון משותף עם התלמידים במרחבי הכיתות בפורטל הבית ספרי, סביב פעילות מתוקשבת שנבחרה על ידם. בתי הספר (מנהלים / רכזי תקשוב) ידווחו על סיום התרגיל והנתונים עד לתאריך 25/02/14

בטופס  דיווח בית ספרי שלב ב

לידיעה- ספקי התוכן יפתחו ללא עלות במהלך שלב ב של התרגיל

 

מפגש סינכרוני בנושא התרגיל יתקיים בתאריך ה-2.2.14 בין השעות 19:00-20:00 - לכניסה למפגש לחץ כאן

 


מכתב הנחיות לבתי הספר

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/01/2014    

עדכוני rss