education - חינוך מחוז מרכז
 
 
 
 
 
 
 
 
כח אדם בהוראה
 
 

 

רוזי צסלר, מנהלת כח אדם בהוראה

טלפון: 03-6896574

פקס: 03-6896546
                  

נורית דואק, ס/מנהלת גף כ"א

טלפון: 03-6896570

פקס: 03-6896546  

 

טניה שטילמן, מזכירה

טלפון: 03-6896573/2

פקס: 03-6896546 


 

מענה טלפוני:

ימים א' , ה'

בין השעות 12:00-15:00  

 

קבלת הקהל :

ימים ב' ,  ד'

בין השעות 13:00 עד 18:00

 

(נעילת דלתות בשעה 17.30)

 

מוקד מידענים טלפוני:

ימים א'-ה'

בין השעות 8:00 - 18:00

טלפון: 03-6896846 

 

 

קישורים חשובים

 רשימת הטלרים (רכזי כח אדם בהתאם לישובים המטופלים על-ידם)

 תקנון שירות עובדי הוראה

 "אופק חדש" הרפורמה בחינוך

 מערכת שירות לציבור - איתור שרותים

 טפסים שימושיים באתר המטה

 טופס תאונת עבודה-250

 

פרטי התקשורת

 

צסלר רוזי

מנהלת גף כח אדם

1339

6574

6546

דואק נורית

ס.מנהלת גף כח אדם

מ.ת"א ומרכז

1337

6570

6546

גבאי ענבר

רכזת כא"ב

1332

6560

6546

אסרף אלה

רכזות כח אדם ומינוי מנהלים וסגנים

1366

6561

6542

בן עטיה איציק

רכז תיקיון

1329

6554

6546

בסלו רעיה

רכזות כח אדם ומינוי מנהלים וסגנים

1332

6562

6546

גצלר לוסי

רכזת כח אדם

1333

6566

6718

דניאל אתי

רכזת כח אדם

1333

6568

6546

ידעי אילנית

רכזת תיקיון

1329

6653

6546

כרמונה שושנה

ועדות רפואיות

1335

6544

6718

לוי קרול

רכזת כוח אדם

1332

6564

6546

סלמון כהן פלורית

מחלקת פרישה

1331

6571

6596

פרץ ליאת

רכזת כח אדם

1333

6565

6546

פרשי שרה

מחלקת פרישה

1331

6575

6596

שטילמן טניה

רכזת תיקיון

1329

6573/2

6546

שרעבי סיגל

רכזת כח אדם

1332

6563

6546

רינה יחזקאל

מנהלת התיקיון

1329

6556

6546

סחר אבו נאר

רכזת כא"ב של המגזר הערבי (למעט רמלה ולוד)

1333

6025

6546

שאול ורד

רכזת כא"ב

1336

6545

6546

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/05/2015    

עדכוני rss