education - חינוך מחוז מרכז
 
 
 
 
 
 
 
 
יום הולדת 153 לחוזה המדינה בנימין זאב הרצל
 משרד החינוך קורא לתלמידי כיתות ח' לפתוח דף פייסבוק לחוזה המדינה  - בנימין זאב הרצל
 

יום הרצל אשר יתקיים ביום א', 21.4.13, יא' באייר, יעמוד בסימן הגותו ופועלו של חוזה המדינה תוך דגש על נושא "החלום" והרלוונטיות שלו לימינו אנו.

 

בנוסף, המטה לתרבות ישראל במשרד החינוך גיבש ערכות למידה לשכבות הגיל השונות אשר יילמדו ביום זה.   (ראה נספח מפורט להלן)

 

המטה לתרבות ישראל במשרד החינוך, בשיתוף עם המועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל, קורא לתלמידי כיתות ח' לפתוח לחוזה המדינה – הרצל,  דף פייסבוק, ולהגיש בקשה לקבלת מלגה. דף הפייסבוק יעסוק בחזונו של הרצל לחברה מתוקנת ובביטויים לחזונו במציאות הישראלית העכשווית, על פי התבחינים הבאים:

 

 •  כותרת או סיסמה לדף הפייסבוק:

הכותרת/הסיסמה עומדת ב-3 הדרישות האלה:

 1. מאתגרת ומושכת ללמוד על הרצל
 2. מבוססת על ציטוט מדברי הרצל
 3. מנוסחת בסגנון לשוני רלוונטי לימינו
 • הצגת דמותו וחזונו של הרצל:
 1. דמותו וחזונו של הרצל מוצגים בבהירות ובקצרה.
 2. בהצגת חזונו של הרצל מודגשת  שאיפתו לחברה מתוקנת.
 • פירוט החזון עומד ב-4 הדרישות האלה:
 1. ציטוט רעיון מחזונו של הרצל
 2. הסבר הרעיון ומשמעותו
 3. שתי דוגמאות למימוש הרעיון במדינת ישראל
 4. הסבר לתרומתו של הרעיון לקידום חברה מתוקנת

 

תהליך בחירת העבודות המצטיינות יתקיים ע"פ מחוון בשלושה שלבים ממיינים: מסגרת בית הספר, וועדה מחוזית וועדה ארצית.  
המשימה מותאמת לתוכנית המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" ומהווה כלי להערכת תלמידים בדרך חלופית.

 


 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2013    

עדכוני rss