education - חינוך מינהל עובדי הוראה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
דבר הסמנכ"לית ומנהלת המינהל לשעבר, גב' גילה נגר – במעמד השקת הספר
 

גב' דלית שטאובר - המנהלת הכללית של משרד החינוך
ד"ר מיכל גולן - מנהלת מכון מופ"ת
אורחים יקרים, מכובדי -
שלום  וערב  טוב  לכולם,

 

אני מתכבדת להציג  בפניכם היום במעמד חגיגי ומרגש זה את המהדורה הראשונה של הספר
"על הרצף - הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים - מדיניות, תיאוריה ומעשה"
בעריכת: ד"ר שרה שמעוני וד"ר אורית אבידב-אונגר

 

זהו חלום שמתגשם – ספר שנולד, ורבים שותפי התפקיד האוחזים בו ותרומתם מעניקה לו את הכבוד ואת היוקרה המקצועית והאנושית.
חגיגת ההשקה אפשרית תודות לשיתופי הפעולה בין כל הגורמים שהיו מעורבים בהפקתו:  הוגים, כותבים - מהארץ ומחו"ל, עורכים, מפיקים
יש בו את סיפור הרצף, כפי שנהגה, תוכנן ומבוצע בהתמדה מאז והלאה, הכולל את  החשיבה, המעשים והשותפות שיצרו את התפיסה הרואה בשלושה השלבים: הכשרה, התמחות וכניסה להוראה והפיתוח המקצועי - כמשלימים את התמונה השלמה של הנתיבה המקצועית בה צועד עובד ההוראה מתחילת הכשרתו ועד לפרישתו ממקצוע ההוראה.


השילוב הייחודי בספר של פרקי תיאוריה ומחקר עם פרקי מדיניות ותיאורי עשייה מציב מראה להתבוננות והזמנה לשיח.
זה הספר ועליו גאוותנו, הוא אתנחתא להתבונן בפירות הדרך בארבע השנים האחרונות, ולצפות פני עתיד, אך בסופו של דבר הוא האייקון (כמו האייקון בנייד/במחשב) הוא המייצג - באמצעותו אנחנו נחשפים ל"אתר" האמיתי  - לעבודה היומיומית במטה, באקדמיה ובשדה החינוך, נחשפים לשיתופי הפעולה ולהשפעות הגומלין ביניהם בתוך העולם האמיתי.

 

כשהמציאות משתנה תדיר צריך להביט על הדברים בזוויות שונות, ולהוביל את המערכת להישגיות ערכית ומקצועית. במרכז העשייה החינוכית נמצא המשאב האנושי המשמעותי ביותר במערכת החינוך, והוא: עובד ההוראה, על כלל מאפייניו האישיים והמקצועיים, הנדרשים למימוש מטרות החינוך ויעדיו בעת הזאת, עימו, למענו ולמען תלמידינו, עלינו לפעול בכלים עדכניים ומעצימים.


Life Long Learning - מיצג את התפיסה בצורך בלמידה מתמשכת ומתמדת לאורך החיים ובכללם החיים המקצועיים, והיא העומדת בבסיס תפיסת הרצף והשיתופיות, כמכשירה את עובד ההוראה להתמודד עם מכלול האתגרים והמטלות המוטלות עליו.
אתגרים ומטלות המחייבים אותו להתפתח ולהתקדם, לפתח את הסביבה הלימודית הפיזית והווירטואלית כאחת. לעצב סביבת למידה המאפשרת תהליכי למידה איכותיים במגוון מבנים לפיתוח ולמימוש ערכים ועקרונות, תוכני ידע ומושגים, פיתוח כישורים, אסטרטגיות ומיומנויות באקלים מכבד ותומך.


היבטים אלה ואחרים המשלימים את מרחב המשימות של עו"ה, מחייבים התייחסות בכל השלבים שעל הרצף, בדיאלוג מתמיד בין שלושה השלבים, כדי לאפשר את ההכשרה האיכותית של המורה לאורך כל שלבי הקריירה שלו.

 

במסגרת רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", פועל המינהל לעריכת שינויים מן המעלה השנייה בתהליכי הפיתוח המקצועי, באמצעות חשיבה יצירתית אשר אינה מתאפיינת ב"עוד מאותו הדבר", אלא בשינויים הכוללים גם את מתודולוגיות ההוראה והלמידה בכל המסגרות ש"על הרצף".

 

המבנה הארגוני של המינהל עולה בקנה אחד עם תפיסת הרצף, ועל כן הוא כולל כיום שלושה אגפים הפועלים בתהליכים ובמנגנונים המאופיינים בשפה משותפת ותרבות ארגונית ברורה, הנשענת על תרבות של שיח מקצועי, חשיבה משותפת ועבודה בנושאים המשיקים, לצד הגדרה ייחודית של כל אחד מהאגפים. התיאום, התכנון והשיח המקצועי הוא ליניארי בעיקרו: משלב ההכשרה, כולל תהליכי מיון וקליטה ופיתוח מסגרות ייחודיות, דרך שלב ההתמחות והכניסה להוראה – המקבל אצלנו תשומת לב מיוחדת כדי להבטיח את שילובם האיכותי של כוחות הוראה ראויים במערכת, ועד שלב הפיתוח המקצועי לאורך כל הקריירה של המורה, שלב המאופיין בפיתוח מסגרות מעצימות בנושאים גנריים ודיסציפלינריים.

 

ויש בו בשיח גם היבטים מעגליים, היוצרים קשרים ותכניות  כדוגמת: שילוב דרגות 7-8 עם הכשרת חונכים ומלווים למורים החדשים, בחינת נתוני המתמחים והמורים החדשים עם תנאי הקבלה ועוד.

 


שפה מקצועית חדשה זו מחלחלת בהדרגה גם לכלל המערכת: למטה, ובעיקר לשדה. "תפיסת הרצף" היא מונח שגור בשפה זו, המבטא את החשיבה על השתמעויותיו בכל תהליכי התכנון והפעולה ברמת מינהל, מחוזות ומוסדות הכשרה. חשיבות רבה ביותר אנו מייחסים לשיתופי פעולה בין המינהלים,  עם האקדמיה ועם שותפי התפקיד האחרים.

 

אבני היסוד לתכנון ולעבודה שוטפת בעבודת המינהל הן: עבודה מבוססת נתונים, מצוינות, מקצועיות, שיתופי פעולה ואיכות שירות. תהליכי הערכה מהווים חלק בלתי-נפרד מהתכניות בצד שילוב המחקר בנושאים מעניינים ורלוונטיים לעבודת המינהל הנוגעת לתפיסת הרצף. ממצאי המחקרים ומשובי ההערכה משמשים כלים מסייעים לגיבוש מדיניות ולתהליכי קבלת החלטות.


התכנית האסטרטגית של המינהל נכתבת בידי מגוון משתתפים המייצגים את משולש שותפי התפקיד במטה, בשדה ובאקדמיה, כמאמר קוהלת: "והחוט המשולש לא במהרה יינתק" (ד' 12), וכדבריה של לאה גולדברג:


על שלושה דברים / לאה גולדברג


אמר הדייג היורד לים
על שלושה דברים העולם קיים –
על מי-הימים,
על חופי היבשת
ועל דגי המצולה העולים ברשת.

 

אמר האיכר המוביל מחרשה:
עומד העולם על דברים שלושה-
על אדמת השדות,
על גשמי שמים,
ועל לחם מוצא בזיעת-אפים.

 

אמר האמן בביתו הבודד:
על שלושה דברים העולם עומד:
על לבו של אדם,
על יפי הטבע,
על ביטוי הדברים כצליל וצבע.

 

אמר האדם הפוקח עיניו:
עשרו של עולם מה נפלא ומה רב-
בוקר-בוקר
נלכד בלבי כברשת
העולם ומלואו,
המצולה, היבשת,
ואורות וצללים
וחגים וחולין,
ומילים וצלילים
ושדות-שיבולים
וכל צבעי הקשת.

 

סך השלוש הוא הרבה יותר מסכום גורמיו כך זה בשיר, וכך במציאות העכשווית והעתידית, שהספר פותח לה צוהר ומזמין למידה והתייחסות לעושר ששיתופי הפעולה מאפשרים, שיח רפלקטיבי וביקורתי, ועוד מזמין הספר לצעוד עימו הלאה, ולהמריא גבוה ממנו...

 

י"ח אדר תשע"ג

28 בפברואר 2013

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/02/2015  

עדכוני rss