education - חינוך מינהל עובדי הוראה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
הלכה ומעשה
על הרצף
 

 "על הרצף" - מרחבי פעילות ומדיניות ברמת מינהל [מצגת המינהל]
תפיסת הרצף במבנה המינהל, תחומי האחריות ומרחבי הפעילות
ליישום יעדי החינוך במדינת ישראל

 

 

* * *

  הלכה ומעשה במינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו"ה [מסמך המינהל]

פעולות ותכניות במינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה המכוונים להבטיח, כי איכות המורים במדינת ישראל בשלב ההכשרה ולאורך כל הנתיבה המקצועית תהיה ברמה גבוהה וראויה, לקידום מיטבי של מערכת החינוך בארץ

 

 

 

* * *

ספר המינהל
 דבר הסמנכ"ית ומנהלת המינהל, גב' גילה נגר במעמד השקת ספר המינהל
על הרצף
הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים –
מדיניות, תאוריה ומעשה
עורכות: שרה שמעוני, אורית אבידב-אונגר

הספר יצא לאור בהוצאת מכון מופ"ת  בשיתוף מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי במשרד החינוך, ומפגיש את הקוראים עם מדיניות פיתוחם המקצועי של המורים בישראל, החל בתקופת הכשרתם, דרך התמחותם וכניסתם לתפקיד ולאורך עבודתם בשדה ההוראה.
הספר הוא פרי דיאלוג מתמשך בין אנשי מדיניות – ראשי המינהל להכשרה ולפיתוח מקצועי של עו"ה, מורים וחברי סגל במכללות האקדמיות לחינוך – ובהם הממלאים את שני התפקידים זה בצד זה. הוא אינו רק מגיש ידע מוסכם, אלא גם מבקש להעלות שאלות ולעורר מחשבה. ליצור הזדמנויות ללמידה מעמיקה של הנושא ובכך להשביח את מערכת החינוך בדרכה לקידום ההוראה והלמידה.

 קישור למכון מופ"ת


* * *

מפגשים במכללות ובמרכזי פסג"ה:

הנהלת מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי עורכת בשנת הלימודים תשע"ג חמישה סיורים בחמש מכללות ובחמישה מרכזי פסג"ה הפועלים באותה סביבה גיאוגרפית.

עבור הנהלת המינהל זו הזדמנות להכיר את שיתופי הפעולה, ללמוד אודות הביטוי בפועל של רצף ההכשרה, הכניסה לתפקיד והפיתוח המקצועי וכן אודות התכניות הפועלות לשיפור איכות ההוראה כמתבטא ביעד 6 של משרד החינוך.

במהלכם של הסיורים נפגשת הנהלת המינהל עם ראשי מכללות ומנהלי מרכזי פסג"ה, עם שותפי התפקיד במטה, במחוזות ובשדה, וכן עם שותפי התפקיד ברשויות המקומיות ובאקדמיה.

ערך מיוחד יש למפגשים של הנהלת המינהל עם סטודנטים להוראה, עם מתמחים ועם מורים בפועל. במפגשים אלה בא לביטוי ההיבט היישומי של תפיסת הרצף, ומשמעותו בטיוב איכות ההכשרה, הקליטה והפיתוח המקצועי -בזכות הטיפול הממוקד בכל אחד מהשלבים, ושיתופי הפעולה המתקיימים ביניהם.

 

* * *

 

יום למידה לסגל הפדגוגי במטה בנושא: חוויות על הרצף


 חוברת תקצירים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/02/2015  

עדכוני rss