education - חינוך מינהל עובדי הוראה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
כנס מינהל עובדי - הוראה "הקשרים" - שדה ואקדמיה נפגשים
18/02/2018
 

יום ראשון ג' באדר תשע"ח, 18.2.2018 בשעות 14:00 – 18:30 במלון רמדה רנסנס ירושלים

הכנס יעסוק במערכות היחסים של האקדמיה עם השדה – זירה ליצירת שותפויות, בהשתתפות מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, ויו"ר ותת פרופסור יפה זילברשץ.

זהו הכנס הראשון של מינהל עובדי הוראה שמטרתו לחולל שותפויות ולחזק את הזיקה בן האקדמיה לשדה. בכנס יוצגו דגמים שונים של שותפויות בן האקדמיה לשדה לקידום עובדי ההוראה על כל הרצף: ההכשרה, ההתמחות והכניסה להוראה והפיתוח המקצועי.

כמו-כן יוצגו הקשרים של אגפים מגוונים של משרד החינוך עם האקדמיה (המינהל פדגוגי, המזכירות פדגוגית ומינהל חברה ונוער).


להרשמה:   https://moh1.form-wizard.net/

נשמח לראותכם!

 


פירוט השולחנות:

 • הנכס הלוקאלי לטיפוח ההון האנושי
 • מנהיגות ביניים
 • קהילות מקצועיות לומדות
 • רשות פוגשת מוסד אקדמי להכשרת מורים
 • חממה לגננות חדשות
 • משלבים ומשתלבים – שילוב מורים לערבית, אנגלית, מתמטיקה ומדעים
 • בבתי-ספר יהודים
 • שני מורים בכיתה במגזר הערבי
 • חממה יישובית
 • החממות הבינלאומיות
 • שותפות ויזמות - מרחב לדיאלוג חדשני בגן הילדים
 • אקדמיה כיתה - מודל "עמית אקדמיה" במכללת גורדון
 • אקדמיה כיתה - מודל שמ"ש ואופן השפעתו על הכשרת מורים באורנים
 • חממה למורים חדשים בחינוך הדתי
 • שילוב מורים עם מוגבלות
 • סימולציה בהוראה כמענה לאתגרים במגזר הערבי
 • הצמחת חונכים למורים עולים בבתי ספר
 • "חותם" לטובת בתי ספר בפריפריה חברתית או גאוגרפית
 • שותפויות במרחב החינוך הבלתי פורמלי
 • מדברים פדגוגיה במרכז – מהלך השקפה במחוז מרכז
 • משקיפים לצפון ומובילים חינוך למשמעות - מהלך השקפה במחוז צפון
 • שותפויות כמנוף להובלת שינוי פדגוגי במהלך השקפה
 • פיתוח וניהול שותפות - ד"ר דליה עמנואל
 • פיתוח וניהול שותפות - מיכל עוז ארי
 • רב תרבותיות בהכשרת מורים
 • קהילות מורים בבתי הספר - מלמדים, לומדים וקולטים מורים חדשים
 • מיקוד מול פיזור-איך ניתן להפוך את ההתנסות בהוראה באקדמיה כיתה לנכס אסטרטגי?
 • מחקרי מורים בכיתותיהם
 • האתגר בהכנסת חדשנות ויזמות בתוך מערכות מסורתיות

 

התמונה המצורפת אינה נגישה:

הקשרים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/02/2018  

עדכוני rss