education - חינוך מינהל עובדי הוראה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
אגף התמחות וכניסה להוראה
 


דבר מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה
 
ד"ר שרה זילברשטרום
 

ברוכים הבאים לאתר ההתמחות והכניסה להוראה!


אם אתם פה, זה אומר שבין השאר אתם עסוקים ב:
להיות מורה...
להיות חדש...
להיות מורה חדש...

 

המפגש של המורים החדשים עם ההוראה בכיתה עלול להיות מלווה בתחושת הלם וברגשות של חוסר ביטחון מקצועי, כתוצאה מתחושת בדידות מול תלמידים, הורים ועמיתים. לא אחת נאלץ המורה המתחיל לגייס כוחות גם להדחקת תחושותיו אלה, כדי להיענות לדרישות המערכת וכדי להשתלב בנורמות של המורים הוותיקים. מצב זה גורם לא אחת לנשירה מהוראה בטרם עת. קבוצת הסיכון לנשירה מהוראה בראשית הדרך היא דווקא קבוצת המורים המצטיינים, אשר להם אלטרנטיבות אחרות לתעסוקה ואשר אינם מוכנים לסבול ולשרוד.

 

אתר זה משקף מעט מה אנו כמערכת עושים לטובת המורים החדשים, אילו פעולות ננקטות לצורך מניעת נשירה של מורים איכותיים, ומה הם התהליכים המיועדים להבניית תרבות קליטה ראויה לעובדי ההוראה המתחילים. כל זאת במטרה להעצים את עובדי ההוראה החדשים, ולאפשר להם חוויות של הצלחה במערכת החינוך. ומורים מאושרים מצמיחים גם תלמידים מאושרים...

 

האתר מתייחס לשלוש השנים הראשונות בהוראה, והוא כולל את שנת ההתמחות בהוראה (שנת הסטאז') ואת השנתיים שלאחריה. האתר מיועד בעיקר למתמחים, לעובדי הוראה חדשים, לחונכים, למלווים, למנהלים, למפקחים, לרכזי התמחות וכניסה להוראה, למנחי הסדנאות והקורסים, למפקחים הרפרנטים ולמדריכים המחוזיים, אך מתאים גם לכל מי שאכפת לו ממי שבחרו לעסוק בהוראה, המקצוע הכי משמעותי לעיצוב פני החברה בישראל.

 

אני מזמינה אתכם להיות שותפים עמנו במשימה!
שלכם,

 

ד"ר שרה זילברשטרום
מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה

 


קליטת מורים  חדשים למערכת החינוך בשלב הכניסה למקצוע ההוראה  
 
 
רציונאל


שלב הכניסה למקצוע ההוראה (INDUCTION ) כולל את שנת ההתמחות ואת שתי שנות העבודה הראשונות שלאחריה. שלב זה מאופיין בקשיים רבים, עם הכניסה לעבודת ההוראה בתנאי אמת. לשלב זה יש השפעה מכרעת על המשך החיים המקצועיים של עובד ההוראה, הן מבחינת נכונותו להתמדה בהוראה והן מבחינת תפיסת תפקידו וגיבוש זהותו מקצועית.

 

ליווי נכון ומסלול מובנה של תהליכי תמיכה והערכה - מאפשרים כניסה טובה למערכת, מעצבים זהות מקצועית, מבנים מחויבות למקצוע, וממעיטים נשירתם של עובדי הוראה איכותיים.

 

במהלך שנת ההתמחות והשנתיים שלאחריה, משתלבים המתמחה והמורה החדש בעבודת הוראה בפועל בשכר, לצד תהליכי תמיכה והערכה מובנים.

 

תמיכה - באמצעות ליווי מקצועי של מורה חונך ומלווה ושל סדנת עמיתים באחד המוסדות האקדמיים המכשירים מורים.

 

הערכה - באמצעות הערכות מעצבות ומסכמות על העבודה. כל זאת, במטרה לסייע למורים חדשים בשלב כניסתם להוראה, וכדי להבטיח רמה נאותה של הנכנסים לעסוק במקצוע ההוראה בישראל.

 

עמידה בתהליך ההערכה בתום שנת ההתמחות, והצגת מסמכי תואר ותעודת הוראה – מזכים ברישיון לעיסוק בהוראה.

 

עמידה בתהליך הערכה לאחר שנת ההתמחות - מזכה במתן קביעות במערכת החינוך.
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/10/2013  

עדכוני rss