education - חינוך מינהל עובדי הוראה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
מינהל עובדי הוראה
 

מינהל עובדי  הוראה מבסס את פעילותו על תפיסת הרצף. מדובר בתפיסה פדגוגית וארגונית של 'רצף - הכשרה - פיתוח מקצועי'. תפיסה המעוגנת בספרות המחקרית אודות הנתיבה המקצועית של עובדי ההוראה.

המינהל  מאגם תחת קורת גג אחת את הטיפול בכוחות ההוראה על הרצף, משלב ההכשרה דרך השיבוץ בעבודה ותנאי השרות עד הפרישה. דגש מיוחד מושם בכל שלבי הרצף על תהליכי הערכה הקשורים בפיתוח  ושיפור ביצועי הוראה ולמידה, טיפוח עבודת  המערך הניהולי-מנהיגותי והשבחת ההון האנושי  כיעד לקידום הישגי מערכת החינוך.

בין שלבי ההתפתחות המקצועית של עובד ההוראה יש קשר מקצועי חזק והשלמה הדדית וסינרגטית. הבניית כל שלב מתוך תפיסת הרצף מביאה להשבחת העשייה ולחלוקה נכונה של מוקדי התייחסות בכל שלב.

שלב ההכשרה עוסק בגיוס המועמדים הראויים והקניית הידע האקדמי - הדיסציפלינארי והפדגוגי - לצד התנסות מעשית, שלב הכניסה להוראה עוסק בהבניית הזהות המקצועית האישית של עובד ההוראה החדש, באמצעות תהליכי חונכות, ליווי והערכה. שלב הפיתוח המקצועי עוסק בהתפתחות המקצועית של עובד ההוראה לאורך חייו המקצועיים. אגף כא"ב ויחידת הערכה מלווים ומשלימים את שלושה השלבים – כל אחד בתחומו.

בהתאם לתפיסת הרצף עוצבו ארבעה  אגפי המינהל ויחידת הערכה: אגף א' להכשרת עובדי הוראה בראשותו של מר נח גרינפלד, אגף התמחות וכניסה להוראה בראשותה של ד"ר שרה זילברשטרום, אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בראשותו של מר מוטי רוזנר, אגף בכיר לכח אדם בהוראה – מ"מ תמי יהושע, והיחידה להערכה בניהולה של אסתי יוסף. עבודת המינהל במבנה זה מאפשרת התייחסות נבדלת לכל שלב, לצד ראייה מערכתית על פני הרצף כולו, מענה כולל לעובד ההוראה ושימוש בתהליכי הערכה להשבחת מערכת החינוך.

פעילות המינהל מתקיימת במגוון מוסדות: המכללות האקדמיות לחינוך, בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות, בסמינרים להכשרת מורים ובמרכזי הפסג"ה בשיתוף מקצועי של המחוזות, מפקחים בתפקידיהם השונים, מנהלי בתי הספר וצוותיהם, גני הילדים ובעלי תפקידים וגופים נוספים.

עבודת המינהל חותרת לחיזוק מעמד המורה העומד בחזית העשייה החינוכית והנושא באחריות לביצוע מרבית המשימות החינוכיות. המינהל לאגפיו פועל ללא לאות על מנת לוודא שבמערכת החינוך יהביו מורים באיכות הראויה לשם תפקוד מיטבי ולקידום הישגי התלמידים.
 

אגף א' להכשרת עובדי הוראה אחראי על מערכת ההכשרה להוראה, הן האקדמית והן הרגילה, לכל מגזרי החינוך ולכל שכבות הגיל, במגוון גדול של מקצועות הוראה, התמחויות חינוכיות ומקצועות תומכי חינוך.

האגף מבצע את המדיניות הכללית של הכשרת עובדי הוראה וחינוך בישראל לפי ההנחיות של הנהלת משרד החינוך ב-51 מכללות לחינוך וסמינרים שהן מוסדות ייעודיים להכשרת מורים שהוקמו לשם כך ובהתאם לצורכי מערכת החינוך למגזריה, דרגיה וגווניה.

אגף התמחות וכניסה להוראה מלווה את בוגרי ההכשרה הנכנסים למערכת החינוך. שלב הכניסה להוראה נמשך שלוש שנים והוא מורכב משנת 'התמחות בהוראה' ושנתיים נוספות בלווי המורה כמורה חדש. המטרות המרכזיות של תקופה זו מתמקדות בהתפתחות המקצועית של עובד ההוראה המתחיל, תוך פיתוח תרבות קליטה והערכה במערכת החינוכית הקולטת. עבודת ההוראה של המתמחה ושל המורה החדש מתבצעת בליווי חונך ומלווה מקצועיים, לצורך תמיכה ועיצוב דפוסי עבודה פרופסיונאליים, כמו גם לשמר בבמערכת החינוך את עובדי ההוראה האיכותיים ולמנוע את נשירתם ממנה..

 אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה אחראי לגיבוש מדיניות פיתוח מקצועי והובלת תהליכים פדגוגיים וארגוניים שיאפשרו לעובדי ההוראה בתפקידיהם השונים ולמערכת החינוך בכלל להביא לכלל מיצוי מירבי ומיטבי של המשאבים המוקצים לפיתוח המקצועי של עו"ה בשלבי הקריירה השונים.

במסגרת האגף פועלים כיום 58 מרכזים פסג"ה בפריסה ארצית/מחוזית המיועדים לספק מענה חינוכי להתפתחותם המקצועית של עובדי ההוראה ולקידומם המקצועי בהתאם למדיניות המשרד ויעדיו, תוך מיצוי מרבי של המשאבים. מרכזים אלו, לצד המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה, משמשים מקום מרכזי למפגש לימודי להתפתחותם המקצועית , של עובדי הוראה.

אגף בכיר לכח אדם בהוראה אחראי לתנאי ההעסקה של כל עובדי ההוראה בארץ, בחינוך הקדם יסודי, יסודי, חטיבת ביניים, על יסודי ועל תיכוני לחטיבותיו ומגמותיו (ממלכתי, ממלכתי דתי, עצמאי ומעיין החינוך התורני, הן בחינוך הרשמי והן בחינוך המוכר שאינו רשמי).

אגף כח אדם בהוראה מהווה את הסמכות בכל התחומים הקשורים לקבלת עובדים, לתנאי העסקתם, קידומם, רווחתם ופרישתם.

האגף אחראי לכל הנושאים הקשורים לכח אדם בהוראה במערכת החינוך, תנועת עובדים, הפנייתם ושיבוצם של המורים והגננות לעבודה, ביצוע חוק המינויים לעובדי ההוראה ואישור חופשות לעובדי מדינה.

הערכת עובדי הוראה והניהול - כיעד  לקידום ושיפור עבודת המורים  וצוותי ניהול במערכת החינוכית  בה הם פועלים.  הערכת צוותי ההוראה והניהול מהווה חלק מיעדים חשובים אחרים, הקשורים בפיתוח   ושיפור ביצועי הוראה ולמידה בכיתה ובביה"ס, טיפוח עבודת  המערך הניהולי-מנהיגותי והשבחת ההון האנושי   כיעד מרכזי לקידום הישגי המערכת.

תהליכי הערכה ומשוב  עקביים, שיטתיים, אובייקטיביים הוגנים ומעוגני ראיות - מאירים מחד  את עבודת   המורים  וסגל הניהול ומאידך יוצרים תנאים לשיפור וטיוב תהליכי הוראה/למידה והפיכתם לחלק מתרבות מערכת החינוך.


 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/10/2013  

עדכוני rss