education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
האגף לחינוך קדם יסודי
 

תחומי האחריות של האגף לחינוך קדם יסודי:

 • מתאים את מדיניות משרד החינוך לגני ילדים
 • מתווה תנאים אופטימאליים להתפתחות מיטבית של הילדים
 • מקדם מסגרות חינוכיות מותאמות לתמורות
 • מקדם את איכות מערך הלמידה וההתנסות של הילדים
 • מבנה מחדש את תפיסת התפקיד וההתפתחות המקצועית של סגלי החינוך בגנים
 • מפתח חומרי עבודה הוראה עבור הגננות כמענה לצרכים מתחדשים ומסגרות שמשתנות

 

תשתית גן הילדים היא הילד והתהליך החינוכי. הגן פועל כיחידה הרמונית וקוהרנטית. התהליך החינוכי הוא תהליך מתמשך, המתמקד בפיתוח אישי של כל ילד, נותן מענה לצרכיו ומעניק לילדים דימוי עצמי חיובי ותחושת מסוגלות.

יעדי האגף לשנת הלימודים תשע"ו

 • הרחבת חינוך חינם לגילי 4-3
 • קידום למידה משמעותית כשגרת הפעילות של הגן
 • שילוב אינטגרטיבי של תחומי הדעת בשגרת העבודה על-פי תכניות הלימודים
 • הטמעת תכניות הלימודים בשפה, מדעים, מתמטיקה, חינוך גופני
 • פיתוח מרחבי פעילות ייעודיים ומרחבים טבעיים שיביאו להתחדשות סביבות הפעילות
 • הרחבה והעמקה של שותפויות עם הורים
 • פיתוח חומרי עבודה הוראה כמענה לצרכים מחדשים ומסגרות שמשתנות

 

מערכת החינוך הקדם יסודי אחראית לחינוך הממלכתי- בחינוך היהודי, הערבי, הבדואי והדרוזי ובחינוך הממלכתי דתי. 

 

לאתר האגף לחינוך קדם יסודי

 

בעלות תפקידים באגף לחינוך קדם יסודי בשנת תשע"ה

לשכת אגף א' לחינוך קדם יסודי

טלפון: 03-6896009/10  דוא"ל: preschool@education.gov.il

 

שם בעלות התפקיד

 

הגדרת התפקיד

סימה חדד מה-יפית

 

מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

ציונה חדד

 

סגנית מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי
 (מינהל ותקציב)

רחל גבר (רכזת לשכה);
אורנה ציפרוט; קרן נחמן

צוות המזכירות

אסתר חטב

 

מפקחת ארצית על החינוך הקדם יסודי הממלכתי-דתי

פאטמה קאסם

 

מפקחת ארצית על חינוך קדם יסודי במגזר הערבי

 

 

חברות המטה ותחומי אחריותן

 

שמות חברות המטה

 

תחומי אחריות

דר' אסתר ברוקס

 

מנהלת המחלקה להפעלה פדגוגית

אורה גולדהירש

 

מרכזת היחידה לטיפול בפרט ובאוכלוסיות מיוחדות

איריס עץ הדר

 

אמנויות וממונה על ציל"ה

ברברה אנדרס

 

חינוך סביבתי

דר' דיאנה אַלְדֶרוֹקִי פִּינוּס

 

מדעים וטכנולוגיה

דלית סהרון

 

מדיה דיגיטלית- מחשבים, מצלמות ועוד

יהודית פינקיאל

 

מוזיקה

יעל צרפתי

 

מתמטיקה

ליאורה קלינמן

 

פיתוח מקצועי ומרכזי פסג"ה

מוניקה וינוקור

 

הטמעת 'מבטים'; הדרכת מעג"ן

מיכל טל

 

חינוך גופני

מירב תורג'מן

 

אוריינות ושפה

מנאר סלאמה

 

אוריינות ושפה בחברה הערבית

דר' ענת סלע

 

מדע וטכנולוגיה בגיל הרך

ענת סקילי

 

ערכים ומורשת; ניהול 'הפורום'

צ'ריל קמפר

 

קשר עם הרשויות

רונית אמיר סנטו

 

ניהול ידע ואתרי אינטרנט

 
 
רכזות הדרכת גננות במחוזות
 

שמות הרכזות

 

מחוז

דבורה וענונו

 

ירושלים ומנח"י

אביבה סבג

 

מחוז צפון

עביר זריק

 

חברה ערבית במחוז הצפון

מיכל לנדאו

 

מחוז חיפה

ירדנה נבון

 

מחוז מרכז

נאוה כהן

 

מחוז תל אביב

נורית לוי

 

מחוז דרום

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  13/01/2018