education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
שירות פסיכולוגי ייעוצי - שפ"י
אודות שפ"י
 

תחומי אחריות

השירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י), הוא אגף א' במינהל הפדגוגי המעניק שירותים פסיכולוגיים ושירותי ייעוץ חינוכי למוסדות החינוך, לתלמידים ולהוריהם.

 

הפסיכולוגים החינוכיים והיועצים החינוכיים משמשים גופים מקצועיים המספקים שירותי תמיכה וסיוע, פרטניים וקבוצתיים, שירותי אבחון, טיפול וייעוץ לתלמידים ולהוריהם, הדרכה והנחייה לצוותי חינוך ולהנהלות בתי הספר. כל אלה נוגעים בסוגיות הקשורות ברווחה נפשית ובבריאות נפש (כל פרופסיה עפ"י מומחיותה) בהתייחס לכל האוכלוסיות, על פי הרצף ההתפתחותי.

 

בשפ"י יחידות מטה המופקדות על הנושאים הבאים: כישורי חיים, קידום אקלים וצמצום אלימות, מניעת שימוש לרעה בסמים, אלכוהול וטבק, מיניות ומניעת פגיעה, תחום הורים ומשפחה, אינטרנט, מצבי לחץ וחירום ומניעת אובדנות, ליקויי למידה. הפעילות מתמקדת בקביעת מדיניות, בפיתוח תכניות, פיתוח מודלים להדרכה וטיפול ויעוץ לגופים פנימיים וחיצוניים.

 

יעוד ומטרות

קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית וחברתית של אוכלוסיית התלמידים במערכת החינוך, והובלה של בניית סביבה המתאפשרת בה רווחה נפשית לנמצאים ולגדלים בה בכל אחד מארבעת ההיבטים הבאים:

 • היבט אישי של התלמיד כפרט (תוך אישי, בין-אישי, רגשי, קוגניטיבי).
 • היבט מערכתי של המסגרת החינוכית.
 • היבט תהליכי ההוראה/למידה.
 • היבט משפחתי וקהילתי.

 

לגבי כל ההיבטים הללו שפ"י הציב לעצמו את המטרות הבאות:

 • ליזום ולהוביל תהליכים לקידום התפתחות - תוך אישית ובין אישית של כלל אוכלוסיית התלמידים, בהתחשב בשונות ובצרכים מיוחדים.
 • להעמיד לרשות מערכת החינוך, בכל הדרגים,  מתודולוגיות / דרכים ואנשים בעלי הכשרה מתאימה.
 • להעמיד לרשות מערכת החינוך, בכל הדרגים,  מדדים ודרכי הערכה בנושאי שפ"י השונים.
 • לשלב היבטים ייעוציים- פסיכולוגיים במדיניות ובפעולות במסגרות החינוך.
 • לקדם הכללת שיקולי רווחה נפשית בהחלטות / מדיניות המשרדים והרשויות.

 

כוח אדם

בשירות הפסיכולוגי הייעוצי פועלים היום כ- 8886 אנשי מקצוע:

כ- 3,000 פסיכולוגים חינוכיים העובדים ב- 261 שירותים פסיכולוגיים ברשויות המקומיות.

כ- 5886 יועצים חינוכיים העובדים במוסדות החינוך.

בנוסף, מוקצים כ- 450 ימי הדרכה למדריכים הפועלים בתחומים הבאים:

אקלים וצמצום אלימות, סמים ואלכוהול, מיניות ומניעת פגיעה, הורים ומשפחה, מצבי לחץ וחירום, אינטרנט, כישורי חיים, לקויות למידה, הפרעת קשב, הורים ומשפחה ועוד.

 

הנחות עבודה בבסיס תכנית העבודה של שפ"י

 • עיקר עבודתו של שפ"י מונחית ע"י הגישות האקולוגיות הרואות את הפרט כחלק ממכלול מערכות חברתיות רבות - המשפחה, הכיתה, בית הספר/ גן ילדים והקהילה. לפיכך, תפקידם של אנשי המקצוע של שפ"י, היועצים והפסיכולוגים החינוכיים, לשפר את מקצועיותם ומיומנותם של אנשי החינוך בתחומי בריאות הנפש כדי שיוכלו לאפשר את הלמידה ואת התפקוד הרגשי  והחברתי של התלמיד באקלים מעודד צמיחה.
 • ראיית מסגרות החינוך  כמרכז בקהילה אליהם מונגשים  שירותים מגוונים  של פיתוח רגשי חברת וערכי, של מתן מענה טיפולי לתלמידים מאותרים, של הדרכת הצוות החינוכי ושל הדרכת הורים.
 • מיקוד בתפיסות ובפרקטיקות של הפסיכולוגיה החיובית הממוקדת בחיזוק כוחות כדרך לקידום רווחה נפשית.
 • עבודה על רצפים: רצף התפתחותי (גן-י"ב), רצף התערבויות (קידום בריאות, מניעה, איתור, אבחון  והתערבות), רצף אוכלוסיות (תלמידים, הורים ומשפחות, צוותים חינוכיים וגורמים רב מקצועיים, גורמים בקהילה)
 • יצירת שותפויות בין משרדיות לקידום תכוניות ומשימות לאומיות.

מוקדי הליבה בעבודת השירות הפסיכולוגי ייעוצי ויעדים לתשע"ו

 1. פיתוח מקצועי - פיתוח מומחיות פרופסיונלית (ידע, יכולות וכלים מקצועיים) בקרב פסיכולוגים  ויועצים, לרשות המערכת החינוכית והקהילה.
 2. רווחה נפשית (אקלים מיטבי וכישורי חיים) - קידום רווחה נפשית של כל באי בית הספר וקידום האקלים המיטבי במסגרת החינוכית.
 3. פסיכו-פדגוגיה – בין לומדים ומלמדים (כולל עבודה עם לקויות למידה) - חיזוק המסוגלות של צוותי חינוך ליצירת מרחבים להתבוננות בתהליכים רגשיים וחברתיים שחווים מורים ותלמידים בתהליכי הוראה - למידה – הערכה ותרגומם לפרקטיקות (הלכה למעשה) לשם קידום רווחה נפשית, למידה משמעותית והישגים לימודיים.
 4. ילדים בסיכון - קידום ופיתוח מענים חינוכיים לאיתור, מניעה וטיפול בהתנהגויות ובתהליכי סיכון בקרב תלמידים.
 5. חירום - חיזוק המסוגלות של צוותי החינוך  להתמודדות עם   מצבי חירום על הרצף: קידום חוסן חברתי, הקמת צוותים לשעת חירום ותיחזוקם, התערבות   מערכתית טיפולית בשעת חירום וקידום חוסן לאורך זמן.
 6. מלקויות ללמידה: יישום תכנית מערכתית לטיפול בתלמידים עם לקויות למידה וקשב בחטיבות הביניים. בשנה זו היישום יתבצע בכ- 76 חטיבות וצפוי להמשיך ולהתרחב לכלל חטיבות הביניים במהלך 5 השנים הבאות.

 

לאתר אגף שפ"יעובדי האגף לשירות פסיכולוגי ייעוצי (שפ"י):

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

חנה שדמי

מנהלת אגף א' שפ"י

02-5603251

02-5603249

02-5603256

 ד"ר חוה פרידמן

מנהלת אגף פסיכולוגיה

02-5603241

02-5603256

אלה אלגרסי

מנהלת אגף ייעוץ

02-5603237

02-5603256

עינב לוק

מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה

02-5603240

02-5603256

דני ז'ורנו

מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב

02-5603246

02-5603395

02-5603375

ד"ר יוכי סימן טוב

מפקחת מצבי לחץ ומשבר

02-5603236

02-5603235

02-5603256

אביטל טהרלב

סגנית מנהלת אגף פסיכולוגיה

02-5603245

02-5603256

זוהרה פלורסהיים

ראש תחום פיתוח מקצועי וייעוץ לגיל הרך

02-5602307

02-5603256

תמי אומנסקי

מנהלת תחום חינוך במערך מאו"ר (מניעת אלימות ופשיעה ברשת)

02-5602307

02-5603256

הילה סגל

ממונה על מניעת אלימות ופיתוח כישורי חיים

02-5602064

02-5603256

קרן רוט איטח

ממונה מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול

02-5603233

02-5603256

איריס בן יעקב

ממונה על חינוך למיניות ומניעת פגיעה מינית

02-5603234

02-5603256

 בטי ריטבו

ממונה תחום הורים ומשפחה

5603917- 02

02-5603256

לילי טלדן

מפקחת אבחון והתאמות לקויי  למידה

02-5603246

02-5603375

 שלומית אברהם

מפקחת מערך הכשרה בתחום לקויות הלמידה

02-5603247

02-5603375

יעל בריל

רכזת הדרכה בכישורי חיים

02-5603406

02-5603256

מיכל זכריה

רכזת הערכה ומדידה

02-5603406

02-5603256

גלית דאדי

נציגת חינוך במוקד מאו"ר (מניעת אלימות ופשיעה ברשת)

02-5603406

02-5603256

אורית (שרה) ברג

פיתוח תכניות

02-5602812

02-5603256

יפעת זץ

רכזת הדרכה באמצעות אינטרנט וממונה אתר שפ"ינט

02-5603406

02-5603256

הילי שמיר

אחראית תחום פדגוגיה באגף לקויות למידה וקשב

02-5603246

02-5603375

מיכל זמורה היימן

מרכזת יישום התוכנית "מלקויות ללמידה"

02-5603246

02-5603375

יסמין ליסמן

נציגת חינוך במוקד מאו"ר (מניעת אלימות ופשיעה ברשת)

 

 

טלי'ה אליאש

סגנית מנהלת שפ"י   (מינהל ותקציב)

02-5603257

02-5602410

בלה שבתאי

מרכזת תקציב שפ"י

02-5604139

02-5603256

יעל חי

מנהלת ענף  (תיאום פעולות שפ"י)

02-5603251

שלוחה 8

02-5603256

 ליטל בילו

רכזת לשכה ב' - אגף תכניות סיוע ומניעה

02-5603874

02-5603256

 מוריה יעקוביאן

רכזת לשכה ב'  - אגף תכניות סיוע  ומניעה

02-5603244

02-5603256

נעמי חן  - לוי

רכזת בכירה מידע והפעלה - אגף פסיכולוגיה  חינוכית

02-5603239

02-5603241

02-5603256

אילת שלף 

רכזת לשכה ב' – אגף לקויות למידה והפרעות קשב

02-5603246

02-5603247

02-5603375

מיכל דדון

רכזת לשכה ב'  – אגף ייעוץ

02-5603243

02-5603237

02-5603256

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  30/06/2018