education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דבר מנהל המינהל הפדגוגי
 

שלום רב,

 

המינהל הפדגוגי אחראי על ניהול כל המערך הפדגוגי של מוסדות החינוך בישראל בשכבות הגיל השונות, ובכלל זה תכנון אינטגרטיבי, פיתוח והקצאה של משאבים פדגוגיים, של כלים ושל אמצעים, הנדרשים ליישום מדיניותו  של משרד החינוך.

 

המינהל הפדגוגי, כשותף בכיר ומרכזי בהנהלת המשרד, הוא אחד המובילים המרכזיים בגיבוש מדיניות המשרד, ויוזם פעולות פדגוגיות וארגוניות הקשורות לתהליכי הוראה- למידה ולרווחתו של התלמיד, לשם קידום מערכת החינוך.

 

אתר המינהל הפדגוגי נועד לאפשר לכם לראות את יעדי המינהל במבט כולל ואינטגרטיבי של רצף חינוכי, מהחינוך הקדם-יסודי, דרך החינוך היסודי ועד לחינוך העל-יסודי, בראייה של כלל יחידות המטה במינהל המופקדות על העיצוב ועל הליווי של הטמעת דרכי הניהול הפדגוגיות במערכת. באתר תוכלו למצוא באופן נגיש, שוטף ועדכני פירוט של התכניות, הנהלים, המשאבים, הכנסים ולוחות הזמנים המעודכנים ליישום יעדי המשרד, ושל משימות השגרה במסגרת התכנית האסטרטגית לשנת הלימודים תשע"ה. זאת כדי לאפשר לכם התנהלות מושכלת לצורך תכנון וביצוע הפעולות במסגרת היעדים השונים לקידום מוסדות החינוך.

 

 

אריאל לוי,
         סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

 

 

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  20/07/2014