education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
יעד 12 - יעד ההכלה
 

יעד ההכלה עוסק ב"שילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים" ומתייחס לכלל הלומדים המתקשים ובעלי הלקויות (לקויות למידה וקשיי התנהגות) בחינוך הרגיל בכל המגזרים.

היעד נועד לתת מענה מקצועי באמצעותו ביקשנו להרחיב ולהעמיק את מגמת השילוב וההכלה, תוך פיתוח מענים מתאימים שיבטיחו שהלומדים יוכלו להמשיך ללמוד,
להתקדם ולהתפתח במסגרות החינוך הרגילות, ובכל למנוע את הפנייתם בהמשך לחינוך המיוחד בטרם מוצו כל האפשרויות לקידומם בחינוך הרגיל.
רצינו לוודא כי למסגרות החינוך המיוחד יופנו רק לומדים בעלי לקויות מורכבות אשר כל המענים המקצועיים שניתנו להם בחינוך הרגיל הצביעו על כך שהם זקוקים למסגרת מיוחדת.

בבסיס יעד 12 נמצאת האמונה כי בכוחנו כאנשי חינוך להמשיך ולהרחיב את יכולת ההכלה תוך שאנו משדרים אהבה, אכפתיות ואמונה אמיתית בכוחם, ופועלים בדרכים מקצועיות לקידומם הלימודי באופן שיאפשר להם לצאת מהקושי הזמני, להתמודד עמו בהצלחה ולהמשיך ולהתפתח הלאה. 

הדרך שתוביל להכלה משמעותית של כלל התלמידים ארוכה ולעיתים מפותלת. זהו מסלול ארוך במהלכו ישנם רגעי הצלחה, רגעי תהייה וקשיים, מגוון החומרים שלפניכם יעיד עד כמה זה חשוב ואפשרי. 
החומרים המופיעים במדור זה נועדו לאפשר דיאלוג מתמשך בין מפקחים, מנהלים, צוותי חינוך ונציגי ההורים במוסד החינוכי בנושא ההכלה, ולסייע לשותפים בהתווית הדרך להעמקת  ההכלה והרחבתה
 
 
בברכה
מיכל כהן
מנכ"לית משרד החינוך

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  22/02/2014