education - חינוך מינהל רישוי, בקרה ואכיפה
 
 
 
 
 
 
 
 
 הודעות לבעלויות
 
 

לתשומת לבכם ! מוקד הרישוי החליף מספרו - 073-3934600

 

בעלויות חדשות למוסדות תרבותי – ייחודי יכולים להגיע למשרדנו ברח' פארן 7, רמות אשכול, ירושלים בימי ד' בין השעות 12:00-15:00
לצורך הזדהות וקבלת שם משתמש וסיסמה למערכת החדשה, לא יאוחר מיום ה – 30.4.19.
בעלויות שלא יגיעו לקבלת שם משתמש וסיסמה לא יוכלו להגיש בקשות לתש"פ.
יובהר  כי שם משתמש וסיסמה יינתן אך ורק למורשה חתימה מטעם הבעלות (יכול להגיע מורשה חתימה אחד בלבד). 
על מורשה החתימה אשר יגיע לצורך הזדהות להצטייד:
א. בתעודת עמותה/ חברה/ עוסק מורשה.
ב. בתעודת זיהוי.
ג. אישור המוכיח שהפונה הוא מורשה החתימה מטעם הבעלות.
     במידה ויש שינוי בשמות מורשי החתימה, יש להמציא את הפרוטוקול בנושא שינוי שם מורשה חתימה עם חותמת "התקבל" מרשם העמותות.
ד. כתובת מייל לשליחת דברי דואר.

 

 

הודעה לבעלויות 

הנגשת אגף רישוי לבעלי מוגבלויות

הודעה לרשויות מקומיות - מכרזי רשויות מקומיות

נציג בעלות אשר מעוניין להגיע אל משרדי אגף הרישוי ברח' פארן 7, רמת אשכול ומתקשה לעשות כן בשל קשיי נגישות,
מוזמן ליצור קשר עם אגף הרישוי בטלפון מספר 02-5601177, ותתואם עמו פגישה במשרד מונגש במשרד החינוך.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalRishuyBakaraAchifa/rishuy_mosdot/hodaot_lebaaluyut.htm

עורכי מבדק במוסדות חינוך- עדכון

 

 

 קבלת קהל באגף א' רישוי
תתקיים אך ורק בימי ד'
בין השעות 12:00 ל-15:00
נא היערכותכם בהתאם.

הודעה חשובה: זימון לימי עיון (נהלי רישוי ומערכת חדשה)

המערכת החדשה לרישוי והכרה

ארכה לקבלת שם משתמש וסיסמא למערכת החדשה

קבלת שם משתמש וסיסמא למערכת החדשה

קבלת שם משתמש וסיסמא

הסבת נתונים למערכת החדשה

החל מתאריך 1.7.14 אגף הרישוי יעבור למשכנו החדש ברח' פארן 7, רמות אשכול.

שעות הקבלה ישארו כפי שהן היום
: ימים ב' ו- ד' בין השעות 12:00 ל- 15:00.

מיקום המשרדים:

בכביש הראשי של רחוב פארן 7 קיים "שופרסל", עוברים אותו לכיוון המרכז המסחרי ועולים במדרגות לרחבה גדולה שבה ממוקם בנק "טפחות" ולידו בפינה נמצאת הכניסה למשרדנו.

לפניכם מספר אפשרויות להגיע למשרדנו החדשים:

  • הגעה ברכב מכיוון תחנה מרכזית ירושלים (כניסה לעיר)
  • הגעה ברכב מכיוון מנהרת ארזים
  • הגעה באוטובוס
  • הגעה ברכבת
  • הסדרי חניה
  • הסבר לגבי כל אחת מהאפשרויות

  

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2019  

עדכוני rss