education - חינוך מינהל רישוי, בקרה ואכיפה
 
 
 
 
 
 
 
 
 הודעות לבעלויות
 
 

ביום רביעי 23.5.18 לא תתקיים קבלת קהל!

הודעה לרשויות מקומיות - מכרזי רשויות מקומיות

נציג בעלות אשר מעוניין להגיע אל משרדי אגף הרישוי ברח' פארן 7, רמת אשכול ומתקשה לעשות כן בשל קשיי נגישות,
מוזמן ליצור קשר עם אגף הרישוי בטלפון מספר 02-5601177, ותתואם עמו פגישה במשרד מונגש במשרד החינוך.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalRishuyBakaraAchifa/rishuy_mosdot/hodaot_lebaaluyut.htm

עורכי מבדק במוסדות חינוך- עדכון

הודעה לבעלויות המבקשות לקבל קוד משתמש וסיסמא עבור מוסדות פטור חדשים בלבד!

בעלויות חדשות למוסדות פטור בלבד המבקשות לפתוח קוד משתמש וסיסמא, יכולות להגיע לצורך הזדהות למשרדי אגף הרישוי
עד ליום ד' 25.4.18 .
יש להצטייד בתעודת עמותה/חברה
ת.ז. של מורשה חתימה מטעם הבעלות
אישור מורשה חתימה

לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לקבל קוד וסיסמא!

 

 "החלת נוהל הסדרה לעורכי מבדק בטיחות במוסדות חינוך - הארכת מועד נוספת להשלמת דרישות המשרד והשלמת ימי כשירות מקצועיים"

 מסמך נוהל הכשרה ושמירה על כשירות עורכי מבדקי בטיחות מוסדות חינוך דצמבר 2017

הודעה על גופי הדרכה המאושרים על ידי משרד החינוך להעברת ימי כשירות לעורכי מבדקים כולל מועדים 05.11.18

 

לחץ על התמונה להגדלתה

 עדכון תוקף כניסה לשירות

 לידיעת כל הבעלויות - לנספח ג' צורף נספח ג' לעוסק מורשה

 הגשת בקשות ואישורי בטיחות שלא ע"פ הנהלים

 מסמך פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות - אוגוסט 2016

 הודעה לבעלויות - הגשת מסמכים שנתיים ( דוח תברואן, אישור בטיחות שנתי ונספח ג' )

 הודעה לבעלויות - סיום הליך המכרזים של הרשות המקומית להעברת בעלויות על בתי ספר על יסודיים.

 קבלת קהל באגף א' רישוי
תתקיים אך ורק בימי ד'
בין השעות 12:00 ל-15:00
נא היערכותכם בהתאם.

נוהל הגשת בקשות חריגות לפתיחת מוסדות חינוך לשנת הלימודים התשע"ח 
 


זימון להדרכה מקוונת על מערכת רישוי והכרה

הודעה חשובה לרשויות לקראת שנה"ל תשע"ז

הודעה לבעלויות - נהלי רישוי והכרה לשנה"ל תשע"ז

 הודעה לבעלויות - פתיחת מוקד טלפוני

צירוף מסמכי תיקון ליקויים לאתר

מימון משרד החינוך לגני ילדים


  בקישור הזה מפורטים נהלי הרישוי לשנת הלימודים תשע"ו


תודה על שיתוף הפעולה ושנת לימודים מוצלחת!


הודעה חשובה: זימון לימי עיון (נהלי רישוי ומערכת חדשה)

המערכת החדשה לרישוי והכרה

ארכה לקבלת שם משתמש וסיסמא למערכת החדשה

קבלת שם משתמש וסיסמא למערכת החדשה

קבלת שם משתמש וסיסמא

הסבת נתונים למערכת החדשה

החל מתאריך 1.7.14 אגף הרישוי יעבור למשכנו החדש ברח' פארן 7, רמות אשכול.

שעות הקבלה ישארו כפי שהן היום
: ימים ב' ו- ד' בין השעות 12:00 ל- 15:00.

מיקום המשרדים:

בכביש הראשי של רחוב פארן 7 קיים "שופרסל", עוברים אותו לכיוון המרכז המסחרי ועולים במדרגות לרחבה גדולה שבה ממוקם בנק "טפחות" ולידו בפינה נמצאת הכניסה למשרדנו.

לפניכם מספר אפשרויות להגיע למשרדנו החדשים:

 • הגעה ברכב מכיוון תחנה מרכזית ירושלים (כניסה לעיר)
 • הגעה ברכב מכיוון מנהרת ארזים
 • הגעה באוטובוס
 • הגעה ברכבת
 • הסדרי חניה
 • הסבר לגבי כל אחת מהאפשרויות
 • לידיעתכם, הועלה נוהל רישוי ותקצוב גופי צינור וגופי קצה לשנה"ל תשע"ה – תשע"ו. (פורסם בתאריך 26.2.14).

הודעה לבעלויות המעוניינות להגיש בקשה לפתיחת מוסד חינוכי ביהודה ושומרון
על בקשות הנוגעות למבני חינוך המוקמים ביהודה ושומרון לכלול היתרים הנוגעים לתכנון ובנייה. במסגרת זו יש להגיש היתר בניה,
וככל שאין תב"ע מאושרת ניתן להגיש אישור כי קיימת תב"ע נקודתית שמכוחה ניתן היתר בניה או כי ניתן פטור מהיתר בניה לפי "תקנות אישור הקמה ופטור מרישיון למבנה חינוך ארעי"
(הוראת שעה)(יהודה ושומרון).


לקבלת אישורים אלו במקרים שאין תב"ע מאושרת, יש לפנות לראש תחום תשתית במנהל האזרחי, סא"ל אביעד כספי בטלפון 02-9977752 פקס 02-9977753 לקבלת פרטים.

הבהרה לכל המבקשים לחדש רישונות לשנה"ל תשע"ה:

לצורך הגשת בקשה לחידוש רשיון, על נציג הבעלות להצטייד בייפוי כח עליו חתומים מורשי חתימה של הבעלות.

לכל הבעלויות 7/1/14

נבקש להבהיר כי לא ניתן להגיש בקשות לרשיונות (חדשים או חידושים) ע"ג טפסי וורד.

יש להגישם בכתב יד ברור וקריא בלבד!

לציבור מבקשי הבקשות - 2/1/14

קבלת קהל לצורך הגשת בקשות מתקיימת במשרדי מינהל הרישוי כפי שפורסם.

לצורך מתן מענה יעיל ומיטבי וכן לשם נוחות מבקשי הבקשות, הנכם מתבקשים להתחשב ולפעול עפ"י המפורט להלן:

 1. מתחם קבלת הקהל תוכנן מלכתחילה לשמש למגיש אחד בלבד לכל בקשה, הנכם מתבקשים להקפיד על כך.
 2. עמדות קבלת הקהל וטיפול בבקשות אינן מיועדות להכיל מעבר למגיש הבקשה בלבד. הנכם מתבקשים להתחשב באילוץ זה ולצמצם ככל הניתן במספר האנשים המגיעים לשם הגשת הבקשות.
 3. אנו מבקשים ממגישי הבקשות לא להמתין למועד האחרון להגשת בקשות, אלא להזדרז ולהגישן מבעוד מועד.

תיקון לנהלי רישוי לשנה"ל תשע"ה - 31/12/13

לתשומת לבכם, אפשר להגיש קבצים רק בפורמטים האלו: pdf, gif, ping, - הורד פורמט jpeg.
יש להדגיש כי קובץ המכיל את תכנית המבנה (תשריטים) ניתן יהיה להגישו רק בפורמט tif.

לידיעת כל הבעלויות

קבלת קהל במינהלת הרישוי – מרמנת, לצורך הגשת בקשות לרשיון לשנה"ל תשע"ה תתקיים במועדים הבאים:

 • הגשת בקשות לחידוש רשיונות יתקיימו בימים א-ה בין השעות 9:00-15:00 עד לתאריך 30.1.14 בלבד.
 • הגשת בקשות חדשות יתקיימו בימים א-ה בין השעות 9:00-15:00 עד לתאריך 28.2.14 בלבד.
 • הגשות בקשות לחידוש או בקשות חדשות למוסדות תרבותי ייחודי בלבד יתקיימו בימים
 • א-ה בין השעות 9:00-15:00 עד לתאריך 1.5.14.

אנו חוזרים ומדגישים כי לא יתקבלו בקשות לחידוש או חדשות לאחר המועדים המפורטים לעיל.


(פורסם בתאריך 26.12.13)

מועד הגשת בקשות חדשות לפתיחת מוסדות חינוך ובקשות לחידוש רשיונות –
לשנה"ל תשע"ה

על מנת לקדם את הטיפול בבקשות לקבלת רישיונות ולקבל החלטות טרם פתיחת שנת הלימודים, הרינו לעדכן כי המועד האחרון להגשת בקשות לחידוש רישיונות לשנת הלימודים תשע"ה הוקדם ליום 30.1.14. והמועד האחרון להגשת בקשות חדשות לפתיחת מוסדות חינוך לשנה"ל תשע"ה הוקדם ליום 28.2.14.
כ"כ, המועד האחרון להגשת בקשות חדשות וחידושים למוסדות תרבותי-ייחודי בלבד הינו 1.5.14.
הנכם מתבקשים להיערך להגשת בקשות במועדים שנקבעו.

(פורסם בתאריך 18.11.13)

תיקון לנהלי הרישוי – 3/7/2013

בנהלי הרישוי אשר פורסמו באתר, נערכו מספר שינויים, כמפורט להלן:הוחלף טופס בקשה להכרה במוסד כמוכר שאינו רשמי

תיקון לנהלי הרישוי – 10/4/2013

בנהלי הרישוי אשר פורסמו באתר, נערכו מספר שינויים, כמפורט להלן:

 1. בבקשות חדשות לגנים, לבתי"ס ולמוסדות פטור - בסעיף אופן הגשת הבקשה, הוספנו לרשימת הטפסים להגשה את טופס בקשה לקבלת הכרה כמסמך סף.
 2. בבקשות חדשות לגנים ולבתי"ס - בטופס ההתחייבות תחת סעיף דרישות הבריאות, הורדנו את הדרישה לצרוף אישורי בריאות.
 3. בכל הנהלים – הוספנו בטופס ההתחייבות הצהרה על העסקת עו"ה העומדים בדרישות החוק בנושא עברייני מין.
 4. בנוהל חידוש מוסד תרבותי ייחודי הוחלף תצהיר מגיש הבקשה לחידוש רשיון.
 5. בקשות לרישוי ולחידוש מוסד תרבותי ייחודי ניתן להגיש עד לתאריך 30.5.2013.

הודעה על הארכת מועד הגשת בקשות לרישיון

הודעה על הארכת מועד הגשת בקשות לרישיון למוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי
עד ה- 22/4/2013

הארכת מועד הגשת בקשה לרשיון

תיקון לנהלי הרישוי - 27/2/2013

בנהלי הרישוי אשר פורסמו באתר, נערכו מספר שינויים, כמפורט להלן:

 1. בכל הנהלים, טופס התאמת תשתית צומצם ל-2 עמודים.
 2. בנהלי הפטור (חדש וחידוש) הוחלף נספח ג' למוסדות פטור.
 3. בכל הנהלים, הורדה ההמלצה להדפסת הבקשות.
 4. בכל נהלי החידוש בסעיף דרישות מבעלות המבקשת לחדש רישיון, הוסרה הדרישה בתחום המבנה להגשת היתר בניה לבעלויות שהגישו בעבר היתר בניה.
 5. בכל נהלי החידוש בסעיף דרישות מבעלות המבקשת לחדש רישיון, הוספה הבהרה בתחום התברואה – "על הבעלות להגיש מדי שנה, החל מהשנה השלישית לפעילות ביה"ס, עד ליום 28.6, וללא קשר להליך חידוש הרישיון, אישור תברואן שנתי".

מועדי קבלת קהל:

הריני להודיעכם כי החל מתאריך.6.11.12 קבלת קהל תתבצע במשרד החינוך, רחוב דבורה הנביאה 2, באגף מוכר שאינו רשמי, קומה 3, בימים שני ורביעי בין השעות 12:00-15:00.

לתשומת ליבכם בעלות שתגיע בימים שאין קבלת קהל לא תקבל שירות.

החל מתאריך 1.1.2012 לא תתקיים קבלת קהל במינהלת הרישוי, ניתן יהיה להגיע אך ורק להגשת מסמכים.

מענה טלפוני יינתן בחברת מרמנת בטלפון 02-5825377 בימים שני ורביעי
בין השעות 12:30 – 08:30.

לידיעת הבעלויות וגננות בגנים הפרטיים המבקשים להיכלל במסגרת הגנים הציבוריים

באתר זה ניתן למצוא את כל המידע לגבי קבלת רישיון למוסדות חדשים ולחידוש רשיונות למוסדות קיימים.

על מנת להקל על צוות עובדי תחום הרישוי בעבודתם, וכדי למנוע אי הבנות - הינכם מתבקשים לפעול על פי ההנחיות המפורטות באתר זה ועל פי הנדרש בנהלים הרלוונטיים תוך הקפדה על עמידה בלוח הזמנים שנקבע.

שימו לב כי השנה עדכנו את הנהלים ושיפרנו הטפסים השונים. יש להשתמש בטפסים החדשים בלבד!

על מנת לתת מיענה הולם לשאלות וצורך בהבהרות אנו מעמידים לרשותכם מספר אמצעי התקשרות עימנו. אנא – השתמשו בהם!

פרטים ומידע נוסף ניתן לקבל:

מינהלת הרישוי: חברת מרמנת, ארגון וניהול פרויקטים, רח' המרפא 8, הר חוצבים, ת.ד. 45215, ירושלים

מענה טלפוני: 02-5825377 בכל יום בין השעות 12:00 – 08:30.

דוא"ל: rishuy2013@marmanet.co.il

קבלת קהל במשרד החינוך: רחוב דבורה הנביאה 2 קומה 3 טל': 02-5604243 בימים ב' ו- ד' בין השעות 12:00-15:00

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/05/2018  

עדכוני rss