education - חינוך מורות חיילות
 
 
 
 
 
 
 
 
אודות מורות חיילות
 

רקע להקמת היחידה והיסטוריה

היחידה הוקמה בשנת 1951, במסגרת חזונו של דוד בן גוריון ל"בעור הבערות". היו אלה שנותיה הראשונות של מדינת ישראל והממשלה והחברה התמודדו עם אתגרים גדולים: בנית כלכלה יציבה, קליטת עליה מסיבית מאד מארצות שונות, בליל של שפות ללא ידיעת השפה העברית, חברה מורכבת מקבוצות שונות, חוסר בתשתיות בניית ישובים חדשים רבים מאד ללא תשתית ממשית, חוסר באמצעים ובכוחות הוראה לישובים מרוחקים ועוד, כל זאת על רקע איומים ביטחוניים משמעותיים מהמדינות השכנות.


צה"ל התגייס אז לסייע למדינה הצעירה לבסס את עצמה מבחינות רבות, בניהן בתחום ההשכלה השפה והקליטה החברתית, וכל עלה הרעיון של בן גוריון לסייע למשפחות החיילים (ברובם עולים חדשים) להיקלט בארץ ובישובים החדשים ללמוד את השפה העברית ולהרחיב את השכלתם (חלק מהעולים באותה תקופה היו אנאלפבתים או בעלי השכלה מצומצמת מאוד). לצורך כך הוקמה יחידת המורות.
ובמקביל השקיע צה"ל תוך כדי השירות, בלימוד השפה העברית, הרחבת ההשכלה וקליטת עלייה לגבי חיילים ששירתו בצה"ל בפועל, באמצעות מש"קיות הוראה בבתי ספר צה"ליים לקליטת עלייה ולעברית.

ייעוד היחידה:

(הוגדר אז ונכון גם להיום) להוות גוף סיוע צבאי בכוח אדם הוראה למשרדי הממשלה (בדגש על משרד החינוך) בתחומים חינוכיים – לאוכלוסיות טעונות טיפוח, ילדים, נוער ובוגרים ביישובי פיתוח, יישובי עולים ויישובי ספר.

 

ואכן, עם הקמתה שרתו כל המורות החיילות במעברות, ביישובי ספר, עיירות פיתוח ויישובי העולים השונים. היחידה החלה עם הקמת יחידה קטנה בדרום הארץ ומנתה קומץ מורות חיילות, כולן בוגרות סמינרים למורים וגננות ברחבי הארץ, שהתגייסו במיוחד למשימה זו, ובעצם המסלול ההיסטורי ביחידה הינו מסלול קליטת עלייה. שיתוף הפעולה עם הנח"ל החל כבר אז, כאשר חיילות נח"ל הוכשרו לתחום לימוד השפה העברית וסייעו למורות החיילות, בעיקר במעברות.

 

להמנון יחידת מורות חיילות לחץ כאן.

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  14/05/2016  

עדכוני rss