education - חינוך ...לכבוד החנוכה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שלטון היוונים
 

אלכסנדר מוקדון כבש את יהודה בשנת 333 לפני הספירה וכך התחיל שלטון היוונים על ארץ יהודה וארץ ישראל כולה. אלכסנדר מוקדון איפשר ליהודים לחיות על פי אמונתם ודתם, ולמעשה היתה ליהודים אוטונטמיה דתית - לאומית.

 

 

אחרי מותו התחלקה הממלכה בין בית תלמי - ששלט במצרים, לבין בית סלבקוס ששלט בסוריה. החל מאבק בין שתי הממלכות על השליטה בארץ ישראל שהייתה ארץ מעבר בין היבשות. בשנת 198 לפני הספירה כבש אנטיוכוס השלישי - מלך סוריה, את ארץ יהודה ואישר מחדש את העצמאות הדתית-לאומית של היהודים.

 

בשנת 175 לפני הספירה עלה לשלטון אנטיוכוס הרביעי, שכינה את עצמו בשם - אנטיוכוס אֶפִיפנס, כלומר, האל המתגלה. אנטיוכוס אֶפִיפנס שאף לבטל את ייחוד העמים השונים בממלכתו ולמזגם לעם אחד בעל תרבות יוונית הלניסטית.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/12/2015