חינוך - education יום ירושלים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שמותיה של ירושלים
 

 לירושלים שמות רבים המראים זה אלפי שנים את חשיבותה של העיר, את האהבה ואת הגעגועים אליה בכל הדורות. חכמים אמרו כי לירושלים נתנו שבעים שמות, המקבילים לשמותיו הרבים של הקדוש ברוך הוא.


בפעם הראשונה מוזכרת ירושלים בתורה בשם שלם. בספר בראשית (יד, יח) מסופר על מלכיצדק מלך שלם, שיצא לקראת אברהם אבינו בלחם וביין וברך אותו.
לפי המסורת, שוכנת ירושלים במקום שבו הקים אברהם את המזבח, שעליו היה מוכן להקריב את בנו ביחיד יצחק, כביטוי לאהבתו את האלוהים. אברהם קרא למקום זה "ה' יראה".
חכמים הסבירו, כי שמה של ירושלים מרכב משני שמות: "יראה" ו "שלם".

 

האגדה מספרת, שהקדוש ברוך הוא אמר אם אקרא לעיר שלם, יתרעם (יכעס) אברהם. ואם לעיר יראה, יתרעם מלכיצדק. הואיל ושניהם צדיקים, נמצא שהשם המתאים הוא צרוף (חיבור) של השנים – ירושלם (וכך אכן מופיע שם העיר בתנ"ך מאות פעמים, ורק פעמים ספורות – בכתיב המלא ירושלים).

 

אגדה אחרת מסבירה את השם כמבטא את הירושה שהוריש ה' לעם ישראל.

 

בכל התרבויות כמעט נקראת העיר בשמות הנגזרים מירושלים (יורוסולים, ירוזלם, ג'רוזלם וכדומה). הערבים קוראים לא אורשלים וגם אלקדס שמשמעותו – הקדוש.

 

בעזרת השם - הכרות עם קו הזמן של ההיסטוריה היהודית דרך הכרת שמותיה השונים של ירושלים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/05/2015