education - חינוך אוח - לומדים מרחוק פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים פורטל הורים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אלנט
 

אתר חברת אלנט מאושר על ידי משרד החינוך לפעילות בבתי הספר במקצועות: מתמטיקה ואנגלית המשלבים למידה סינכרונית ואסינכרונית, ולמידה יחידנית. 

לידיעת מנהלי בתיה"ס וצוותי המורים

במידה וקיים מצב שבו יש היעדרות גדולה של תלמידים וחשש לסגירת בית הספר בעקבות אירוע חירום, יש לפנות למפקח התקשוב במחוז בקישור: דפי קשר- אגף טכנולגויות מידע, לקבלת הנחיות להערכות המורים ולקבלת הרשאות כניסה לתלמידים.

הרשאות הכניסה תהיינה פעילות רק במידה והתקבלה החלטה של משרד החינוך לסגירה זמנית של המוסד החינוכי.

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  20/07/2014  

עדכוני rss