education - חינוך אוח - לומדים מרחוק פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים פורטל הורים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אופק - מט"ח
 

אתר אופק של מט"ח מאושר על ידי משרד החינוך לפעילויות לימודיות  בסביבות מתוקשבות להוראה, למידה והערכה. האתר פותח לצורך העשרה והעמקת חוויית הלמידה המתוקשבת בבית-הספר היסודי.  

אתר אופק כולל מאגרים של יחידות לימוד, פעילויות מתוקשבות ומאגר מתוקשב של משימות הערכה מקצועיות בחינוך לשוני, במדע וטכנולוגיה, במתמטיקה ובגיאוגרפיה, המבוססים על הסטנדרטים ועל תכניות הלימודים של משרד החינוך.

באתר תוכלו למצוא:

 

לידיעת מנהלי בתיה"ס וצוותי המורים

במידה וקיים מצב שבו יש היעדרות גדולה של תלמידים וחשש לסגירת בית הספר בעקבות אירוע חירום, יש לפנות למפקח התקשוב במחוז בקישור: דפי קשר- גף יישומי מחשב בחינוך, לקבלת הנחיות להערכות המורים ולקבלת הרשאות כניסה לתלמידים.

הרשאות הכניסה תהיינה פעילות רק במידה והתקבלה החלטה של משרד החינוך לסגירה זמנית של המוסד החינוכי.

 

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  20/07/2014  

עדכוני rss