education - חינוך ל''ג בעומר
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רבי עקיבא

רבי עקיבא חי בשנים 50-136 לספירה, והיה מגדולי התנאים (חכמי המשנה שחיו בארץ ישראל). מוצאו היה ממשפחת גרים, ועד גיל ארבעים לא ידע לקרוא ולכתוב.

 

הוא היה רועה את צאנו של כלבא שבוע, אחד האנשים העשירים והמכובדים בירושלים. בתו היחידה של כלבא שבוע, רחל, אהבה את עקיבא ונישאה לו. אביה, שהתנגד לנישואיה עם רועה הצאן, גרש אותה מביתו.

 

בגיל 40 החל עקיבא ללמוד תורה בהשפעת אשתו. 40 שנה למד תורה, עד שהיה לאחד מגדולי החכמים בדורו. למרות זאת נשאר קרוב לפשוטי העם וקרב אותם לתורה. הוא הקים ישיבה בבני ברק והעמיד דורות של תלמידים. רבי עקיבא היה גם חבר הסנהדרין (בית הדין של חכמי ישראל), שישבה ביבנה. הוא החל בסידור התורה שבעל פה, ועל כן הוא מכונה "אבי המשנה". רבי עקיבא עסק גם בתורת הסוד והמסתורין ברוח המסורת היהודית.

 

רבי עקיבא היה המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא ופעל רבות לחיזוק לב העם לקראת המלחמה. במסעותיו בתפוצות עסק בגיוס לוחמים למרד. באותה תקופה אסר השלטון הרומי לעסוק בתורה, וכל העובר כל החוק היה צפוי לגזר דין מות. רבי עקיבא המשיך ללמד בסתר את תורת ישראל, כדי שלא תשכח מהדורות הבאים. הוא נתפס ונכלא בקיסריה, וכעבור שלוש שנים הוצא להורג בייסורים קשים, והיה לאחד מ"עשרת הרוגי מלכות" (שהוצאו להורג על ידי השלטון הרומי, שביקש לשבור את הרוח לעם היהודי ולפגוע במנהיגיו).

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/09/2013    

עדכוני rss