education - חינוך במעגלי השנה
במעגלי השנה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
טקסים ממלכתיים ואירועים מרכזיים לשנת 2013
 

באחריות / בשיתוף מרכז ההסברה

בשנת 2013

אדר תשע" ג - כסלו תשע"ד

 

תשע"ג

 • טקס האזכרה הממלכתי למעפילי הספינה "אגוז (52 שנה לטביעתם, 20 שנה להבאתם לקבורה בישראל
  יום חמישי, כ"א בטבת תשע"ג, 3 בינואר 2013, בשעה 13:00, הר הרצל, ירושלים
 • הטקס הממלכתי לציון יום שחרור אילת
  יום שלישי, ט' באדר תשע"ג , 19 בפברואר 2013, בשעה 17:30, אום רשרש, אילת
 • טקס האזכרה הממלכתי ליוסף טרומפלדור וחבריו שנפלו בי"א באדר בקרב על הגנת תל-חי  (93 שנים לנפילתו)
  יום חמישי, י"א באדר תשע"ג, 21 בפברואר 2013, בשעה 11:30, תל-חי
 • טקס האזכרה הממלכתי המשותף לנשיאי ישראל ולראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם
  יום שלישי, א' בניסן תשע"ג, 12 במרץ  2013, בשעה 17:00, בית הנשיא, ירושלים
 • טקס האזכרה הממלכתי ליצחק בן צבי (50 שנה לפטירתו)
  יום שלישי, כ"ט בניסן תשע"ג, 9 באפריל 2013, בשעה 15:00, הר המנוחות, ירושלים

 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 • טקס האזכרה הממלכתי לחללי ההעפלה
  יום שני, ה' באייר תשע"ג,15 באפריל 2013, בשעה 11:00, מוזיאון ההעפלה, חיפה (יידחה מיום ראשון, ד' באייר)
 • טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות איבה בארץ ובחו"ל
  יום שני, ה' באייר תשע"ג,15 באפריל 2013, בשעה 13:00, הר הרצל,ירושלים (יידחה מיום ראשון, ד' באייר)
 • טקס האזכרה הממלכתי לחללי המחתרות ולעולי הגרדום
  יום שני, ה' באייר תשע"ג,15 באפריל 2013, בשעה 16:00, מוזיאון אסירי המחתרות, כלא עכו (יידחה מיום ראשון, ד' באייר)
 • טקס הדלקת המשואות – הטקס הממלכתי לנעילת יום הזיכרון ולפתיחת אירועי יום העצמאות
  יום שני, ה' באייר תשע"ג,15 באפריל 2013, בשעה 19:45, הר הרצל,  ירושלים (יידחה מיום ראשון, ד' באייר)

 

יום העצמאות ה-65 למדינת ישראל

 • טקס הענקת פרסי ישראל
  יום שלישי, ו' באייר תשע"ג, 16 באפריל 2013, בשעה 19:30, מרכז הקונגרסים, ירושלים (יידחה מיום שני, ו' באייר)

 

יום ירושלים (46 שנים לאיחוד העיר)

 • טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שניספו  בדרכם לישראל
  יום רביעי, כ"ח באייר תשע"ג, 8 במאי 2013, בשעה 12:00, אנדרטת הזיכרון, הר הרצל, ירושלים
 • הטקס הממלכתי ליום איחוד ירושלים
  יום רביעי, כ"ח באייר תשע"ג, 8 במאי 2013, בשעה 18:00, גבעת התחמושת, ירושלים
 • הטקס הממלכתי לציון יום אסירי ציון
  יום חמישי, ה' בתמוז תשע"ג, 13 ביוני 2013, בשעה  13:30, אור יהודה.
 • טקס האזכרה הממלכתי ליצחק שמיר ז"ל במלאת שנה לפטירתו
  יום חמישי, י"ב בתמוז תשע"ג, 20 ביוני 2013, בשעה 18:00, הר הרצל, ירושלים
 • טקס הזיכרון הממלכתי לבנימין זאב הרצל
  יום חמישי י"ט בתמוז תשע"ג, 27 ביוני 2013, בשעה 18:00, הר הרצל, ירושלים (יוקדם משישי, כ' בתמוז)
 • טקס האזכרה הממלכתי לזאב ז'בוטינסקי _(73 שנים לפטירתו)
  יום ראשון, כ"ט בתמוז תשע"ג, 7 ביולי 2013, בשעה 18:00, הר הרצל, ירושלים

           

תשע"ד

 • טקס האזכרה הממלכתי לרחבעם זאבי (גנדי) (12 שנים להרצחו)
  יום חמישי, כ"ט בתשרי תשע"ד,  3 באוקטובר 2013, בשעה 15:00, הר הרצל, ירושלים (יוקדם מיום שישי, ל' בתשרי)
 • הטקס הממלכתי הפותח את אירועי הזיכרון ליצחק רבין -  "נר יצחק"
  יום שלישי, י"א בחשוון תשע"ד, 15 באוקטובר 2013, בשעה 17:00, משכן נשיאי ישראל
 • טקס האזכרה הממלכתי ליצחק וללאה רבין (18 שנים להרצחו)
  יום רביעי, י"ב בחשוון תשע"ד, 16 באוקטובר 2013, בשעה 15:00, הר הרצל, ירושלים
 • טקס האזכרה הממלכתי לחיים ויצמן (61 שנים לפטירתו)
  יום חמישי, כ' בחשוון תשע"ד, 24 באוקטובר 2013, בשעה 15:00, אחוזת ויצמן, רחובות (יוקדם מיום שישי, כ"א בחשוון)
 • טקס האזכרה הממלכתי לדוד בן גוריון (40 שנים לפטירתו)
  יום ראשון, ח' בכסלו תשע"ד, 10 בנובמבר 2013, בשעה 15:00, שדה בוקר (יידחה מיום שישי, ו' בכסלו)
 • טקס הענקת עיטור למצטיינים במאבק בסחר בבני אדם 
  יום שני, כ"ט בכסלו תשע"ד,  2 בדצמבר 2013, בית הנשיא, ירושלים

 

הערה: סמוך לכל אירוע יש לוודא את פרטיו המדויקים עקב אפשרות לשינויים.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/12/2013