education - חינוך במעגלי השנה
במעגלי השנה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת האינטרנט
 

 

רשת האינטרנט נולדה, בשנת 1969, לתוך עולם אפוף תקשורת. הוריה, מכוני המחקר האוניברסיטאיים ומרכזי המידע של צבא ארה"ב, לא ראו בה אמצעי להרחבת ערוצי התקשורת ולייעולם, אלא בעיקר אמצעי מאובטח ביותר להעברת מידע.  אולם, כאשר רשת האינטרנט התבגרה ויצאה לעולם בסוף שנות השמונים, הסתבר שאופייה שונה לחלוטין: רשת מידע פרוצה וחשופה לכל, בלתי מבוקרת, ללא מרכז מכוון, אין מי שמנהל אותה, אין לה מנגנוני בקרה ואין עליה פיקוח. השם WWW - World Wide Web, שהוצמד לה בסוף שנות השמונים, מעיד על אופייה הפתוח, הכלל עולמי, הרחב וחסר הגבולות.


 

היות והרשת הדיגיטאלית היא פרוצה ופתוחה מעצם מהותה, היות והמידע המתרוצץ ברשת אינו מבוקר, אין בו יד מכוונת, אין לו מרכז ואין עליו שליטה, צריכה מערכת החינוך לעשות כל שביכולתה כדי להכין את תלמידיה לקראת המפגש הזה עם מערבולות המידע, עם אמצעי התקשורת הבלתי מוגבלים. יחד עם הכשרת בני הנוער להשתמש, בצורה מושכלת ויעילה, בעושר המידע המתרוצץ ברשת, צריך לחנך אותם לנצל את המידע בביקורתיות, בזהירות ובתבונה, באחריות, ביושר ובכבוד כלפי הזולת וכלפי המידע, כדי שלא יפגעו וכדי שלא יפגעו בזולתם.

 

השנה, אנו חוגגים עשור ליום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת. המיקוד בשנה זו הינו "עושים טוב ברשת ומעבירים את זה הלאה". מתוך ההכרה כי  לבני הנוער הכוח והיכולת לקדם מרחב בטוח ברשת למענם ולמען חבריהם, נעסוק בהעצמת הפרט והקבוצה לקידום חינוך לנורמות התנהגויות ראויות ברשת, תוך העלאת המודעות באשר לסכנות הטמונות ברשת והקניית כלים טכנולוגיים והתנהגותיים בעת גלישה במרחב זה.

 

 

קישורים בנושא גלישה בטוחה - אתרי משרד החינוך

 

עלונים מקוונים של שפינ"ט בנושא גלישה בטוחה באינטרנט
קישורים נוספים בנושא גלישה בטוחה


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/12/2013