education - חינוך במעגלי השנה
במעגלי השנה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
יום זכויות הילד הבינלאומי
חל ב-20 בנובמבר
 

ב-20 בנובמבר, 1989 אישרה עצרת האו"ם את אמנת זכויות הילד, מאז בכל שנה בתאריך ה-20 בנובמבר, מציינים בכל העולם את יום הילד הבינלאומי, מדינת ישראל הצטרפה וחתמה על האמנה בשנת 1991. ביום זה פועלת התקשורת בכל העולם למען קידום המודעות לזכויות הילד, לרווחתם ובריאותם של כל ילדי העולם, וכמו כן לעידוד האחווה, הקבלה וההבנה בין הילדים.

אמנת זכויות הילד הינה בינלאומית ומפרטת את כל הזכויות המגיעות לילדים כגון:

 • כל סעיפי האמנה חלים על כל ילד מתחת לגיל 18, לא הבדל של דת, מוצא או גיל.
 • בכל פעולה הקשורה לילדים, טובת הילד היא השיקול החשוב ביותר.
 • באחריות כל מדינה להגן, לטפל ולדאוג לילדים שלא יאונה להם כל רע.
 • הגנה מפני פעולות מזיקות כגון עינויים, ניצול מיני, ניצול בעבודה, התעללות והזנחה, ומסחר בילדים.
 • ילד מיד לאחר לידתו ירשם ותהיה לו הזכות להיקרא בשם פרטי, לקבל אזרחות, להכיר את הוריו ולהיות מטופל על ידם.
 • לא יופרד הילד מהוריו בניגוד לרצונם, אלא רק במקרים מסוימים כגון התעללות, הזנחה וכו'.
 • הזכות לקבל חינוך וטיפול רפואי.
 • לילד המסוגל לחוות דעה משלו יש זכות להביע דעה כזו.
 • באחריות המדינה להגן על ילדים מפני שימוש בלתי חוקי בסמים נרקוטיים וחומרים פסיכוטרפיים.
 • המדינה מכירה בזכותו של הילד למנוחה ופנאי, לעסוק במשחק ובפעילויות מבדרות המתאימים לגילו, ולהשתתף בחופשיות בחיי תרבות ובאמנויות.

מידע מפורט על אמנת זכויות הילד ניתן למצוא באתר זכויות התלמיד.

 

לקט נתונים מתוך דו"ח הלשכה לסטטיסטיקה משנת 2011 על נתונים משנת 2010:

 • בסוף שנת 2010 חיו בישראל 2.52 מיליון ילדים (בני 17-0 ), המהווים כשליש מאוכלוסיית המדינה.
 • בירושלים, הגדולה בערי ישראל, חלקם היחסי של הילדים הוא כ- 40% ; בתל אביב-יפו ובחיפה, אוכלוסיית הילדים מהווה כחמישית מאוכלוסיית העיר בלבד.
 • כ- 581 אלף ילדים מתגוררים במחוז המרכז, כ- 448 אלף ילדים מתגוררים במחוז הצפון.
 • כ- 44% מהאוכלוסייה הערבית הם ילדים לעומת כ- 30% מהאוכלוסייה היהודית ו- 23% מאוכלוסיית האחרים.
 • בשנת 2010 נולדו בישראל כ- 166 אלף תינוקות.
 • כמו ב- 2009, השמות הנפוצים ביותר בקרב היהודים היו נועם לבנים ונועה לבנות.
 • מרבית הילדים בישראל גרו עם שני ההורים (92% מהילדים). כ- 185אלף ילדים, שהם כ- 8% מהילדים, גרו עם הורה אחד בלבד. רוב הילדים שגרו במשפחה חד הורית גרו עם אימם (91%).
 • בשנת הלימודים תש"ע למדו כ- 877,545 תלמידים בחינוך היסודי בכ- 2,560 מוסדות חינוך, מהם כ- 72% במגזר העברי והיתר במגזר הערבי. מספר התלמידים בחינוך היסודי עלה בעשור האחרון בכ- 18% (לעומת 740,280תלמידים בשנת הלימודים תש"ס).

לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2011 - אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

קישורים בנושא מאתרי או"ח

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/12/2013