education - חינוך במעגלי השנה
במעגלי השנה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
יום הזיכרון הבינלאומי לקרבנות השואה ויום המאבק באנטישמיות 27.1
 

עצרת האו"ם החליטה לקבוע יום זיכרון בינלאומי להנצחת קרבנות השואה. העצרת בחרה ביום ה-27 בינואר כתאריך זיכרון בין-לאומי להנצחת קרבנות השואה משום שזהו יום כניסת הצבא האדום אל אושוויץ, המחנה המסמל יותר מכול את הניסיון להשמדה טוטאלית של העם היהודי. משמעותה של החלטה זו היא כי השפעת השואה לא פחתה ולא התעמעמה, שכן העולם עדיין מחפש את הדרך להגיע לכך שהשמדת עם לא תוכל להתרחש שוב.

 

במדינת ישראל מצוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב-כ"ז בניסן. לפיכך החליט משרד החינוך להקדיש את התאריך ה- 27 לינואר לעיון ולהעמקה בהיבטים האוניברסליים של השואה. היבטים אלו אפשר ללמוד רק מתוך לימוד שואת העם היהודי ונושאי הגזענות והאנטישמיות.

  

 

 

 

להרחבה בנושא:

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/01/2014