education - חינוך ''כשנפגשות שנה של אתמול ושנה של מחר...''

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שמות החג
 
 

 ראש השנה


יום תחילתה של השנה העברית החדשה, הבאה עלינו לטובה.

 

ראש השנה אינו רק תחילת השנה, כי אם גם ראש לשנה. כשם שראש האדם הוא מרכז כוחותיו והמוח שבו שולח חיים לכל הגוף, כן "ראש" השנה, שבו נגזר ונקבע גורלו של כל אחד בשנה החדשה, "מי יחיה ומי ימות, מי ישפל ומי ירום". ביום זה נגזרים האירועים הפרטים בחיי בני האדם וכן האירועים הכלל-עולמיים בתבל כולה.

 

 יום הדין


ביום זה נדונים כל באי עולם בבית דין האמת והצדק של בורא העולם, ובתפילות היום אומרים: "מי לא נפקד כהיום הזה?"

 

 יום הכסה

על פי הכתוב "תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו" (תהילים פא,ד)

ראש השנה שונה משאר המועדים בשל כך שכל המועדים בישראל חלים בעת מילוי הלבנה או סמוך למלואה, כלומר - באמצע החודש, אבל ראש השנה בתחילת החודש, כאשר הלבנה מכוסה ואינה נראת. מן הפסוק בתהילים יוצא, כי תוקעים בשופר בזמן שהלבנה מתכסית. טעם נוסף לשם זה: כי ביום זה מכסה ה' על עוונותנו.

 

יום הזיכרון

חכמים סבורים כי תקיעת השופר בראש השנה נועדה לעורר אצל כל אדם את הזיכרון ולהביאו לידי הרהור וחרטה.

"בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קודש" גם בקידוש על היין בליל החג אומרים:"ותתן לנו ה' אלוהנו באהבה את יום הזיכרון הזה".

יום תרועה מקרא קודש..."

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/09/2011