education - חינוך ''כשנפגשות שנה של אתמול ושנה של מחר...''

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
אושפיזין
 

לפי המסורת, זוכה כל סוכה לביקוריהם של שבעה אורחים נכבדים הקרויים "אושפיזין". אלה הם נשמותיהם של אבות האומה, שרוחם באה לבקר בסוכה כדי לברך את יושביה. השבעה הם: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד.כל אחד מאבות אלה ידע את טעם הנדודים.

 

נהוג להשאיר בסוכה כיסא פנוי לאושפיזין ולהניח עליו ספרי קודש. שבעת ימי הסוכות מחולקים לשבעת האושפיזין. על פי המסורת, בכל ערב, עם תחילת הארוחה, מזמינים בתפילה מיוחדת את האורח לארוחה בסוכה.

 

האמונה באושפיזין מבטאת את המסורת ואת המצוה של הכנסת אורחים ומתן צדקה לעניים. מצוות אלה חשובות כל ימות השנה, אך נודעת להן חשיבות מיוחדת בחג הסוכות. שיתוף עניים בארוחה מאפשר לקיים את מצות "ושמחת" מצוה שיש לשתף בה גם את "הגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך", כמו שנאמר בחומש דברים טז, יד.


 

לקוח מאתר - תמונות ירושלים

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/09/2011