education - חינוך בשבילי הזיכרון בשבילי הזיכרון גני ילדים יסודי חתיבת ביניים תיכון

בעיסוק החינוכי בנושא השואה בחטיבת הביניים, בהתחשב בהתפתחות ויכולת ההפשטה של התלמידים וההתפתחות הרגשית שלהם, יתרחב העיסוק למעגלים נרחבים של פריסה גאוגרפית מגוונת, דיון במשמעותה של הקהילה ומפגש עם גורלן השונה של קהילות. במקביל יועמק העיסוק בהתמודדות היהודים עם התמורות שחלו בחברה ובקהילה הסובבת אותם כמו גם בשאלות של זהות ומורשת, מרכיביהן ויחסי הגומלין שבין האדם לחברה הסובבת אותו. זהו שלב שבו ניתן לדון עם התלמידים על משמעותה של עמידה רוחנית והתמודדות של הפרט ושל קבוצות שונות. יש לזכור כי התלמידים בשלב זה טרם למדו את נושא השואה באופן נרחב, ויש לעמוד על כך כי לדיונים אלו תהיה אחיזה בהקשר ההיסטורי הרלוונטי. משום כך ברבים מהחומרים המוצגים להלן ניתן למצוא הרחבות היסטוריות מתאימות.

 

בר מצוה

 

בר מצווה בתקופת השואה - כיתות ז'-ט'

המערך מאפשר דיון במשמעותו של בר המצווה כסמל מרכזי והתכנים והמשמעויות שקיבל בעולם התוהו של השואה. המערך מעלה דילמות ושאלות המאפשרות שיח מתוך מגוון דעות ותפיסות והוא יכול להוות נדבך מרכזי בדיון אודות התמודדות רוחנית, רוח האדם וזהות יהודית בתקופת השואה.
במערך משולבים תקצירים היסטוריים המאפשרים הבנת המקורות בהקשרם.

  

 

תמיד זכרתי שאני יהודיה - לכיתות ז'-ט'

תיאור זיכרונות של בני נוער והיכרות עם העם היהודי בפריסה גיאוגרפית רחבה והיכרות עם יהודי פולין וסביבת החיים שלהם

  

תיאטרון וחיי תרבות בקהילה היהודית לפני השואה - לכיתות ז'-ט'


פעילות יצירתית דרמטית, בימתית בעקבות מקורות היסטוריים, ספרותיים ומוסיקליים 

ברונדיבר - מרי רוחני ללא נשק. לכיתות ח'-ט'


יחידת לימוד זו חושפת בפני התלמידים את חיי התרבות והרוח במציאות של כאוס וחידלון. היחידה  מתמקדת במאמץ של השוהים בגטו טרזיינשטט לשמור על צלם אנוש ורוח האדם דרך עשייה אמנותית: האופרה ברונדיבר היא סמל של תקווה ושל עתיד טוב יותר, והעשייה האמנותית הייתה האמצעי והביטוי לכך. 

יהודים מצילים יהודים - לכיתות ח' - ט'


המערך מאפשר להביא בפני התלמידים את הסיפור הייחודי של יהודים שהצילו יהודים וכיצד בימי המלחמה על אדמת אירופה הכבושה פעלו יהודים יחידים לאורו של העיקרון “ כל ישראל ערבים זה לזה”. 

 

"מזמורנו נמלא צער": הנוער היהודי מהקהילה והתנועה אל המרד - כיתות ט'

כחלוף 70 שנה ויותר למרד, ראוי לחזור, ולדון בסיפור המרתק ומעורר השאלות וההשראה של המרד ובהקשרים ההיסטוריים והערכיים

  

יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה - ט'

תוכנית הלימוד "יהדות צפון אפריקה בתקופת השואה" מעלה לדיון את גורלם הייחודי של יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה ואת השפעתו של גורל זה על הבנת התקופה. התכנית מציגה לפני התלמידים מושגים מרכזיים ובסיסיים בנושא זה. כמו כן כוללת התכנית הצעות לפעילות יצירתית בנושא חיי היהודים בצפון אפריקה בשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה, תוך הצגת מושגים שהייתה להם משמעות בתקופת המלחמה. היא אף מותחת קו אל החיים שלאחר השואה באמצעות דיונים על זיכרון ועל הנצחה אישית וקהילתית.

התוכנית בנוייה מחמישה שיעורים, ובהם הצעות לדיון כיתתי ולהרחבות. כמו כן מצורפים סקירה היסטורית ומאמרים להעמקת הידע. 

"שנואים ומנודים" - ט'

סרט המשלב עדויות, סרטי מקור וקטעי קישור המביאים את סיפור עליית הנאצים לשלטון, התפרקות הדמוקרטיה והשתלטות הטוטאליטריות הנאצית בעזרת התעמולה, חקיקה וטרור. כל זאת תוך שילוב סיפור גורלה של הקהילה היהודית בגרמניה עד ליל הבדולח. 

ברית מילה בתקופת השואה - ט'

המערך מאפשר דיון במשמעותה של ברית המילה כסמל מרכזי והתכנים והמשמעויות שקיבל בעולם התוהו של השואה. המערך מעלה שאלות ומאפשר שיח במגוון דעות ותפיסות. הוא יכול להוות נדבך מרכזי בדיון אודות התמודדות רוחנית, רוח האדם וזהות יהודית בתקופת השואה. במערך משולבים תקצירים היסטוריים המאפשרים הבנת המקורות בהקשרם.

סוגיות ומוקדים לדיון בנושא:

  • משמעותה של ברית המילה כסמל המייצג מכלול תפיסות ולימוד מתכניו תוך יציקת משמעויות חדשות.
  • זהות יהודית ועמידה רוחנית בתקופת השואה
  • כוחם של סמליםחזור  תאריך עדכון אחרון:  23/03/2018