education - חינוך בשבילי הזיכרון בשבילי הזיכרון גני ילדים יסודי חתיבת ביניים תיכון

בשל מורכבות הוראת השואה, אנשי חינוך מתחבטים בשאלה כיצד להתמודד עם הנושא בגילאים השונים. המציאות הישראלית מפגישה את הילד כבר מגיל צעיר עם מידע חלקי, ולעתים בלתי מבוקר, על השואה. סקרנותו של הילד מובילה אותו לעתים למקורות מידע שעלולים להעצים את פחדיו, לפרוש בפניו תמונה קטסטרופלית של רוע מוחלט ולצקת בתודעתו עולם מושגים שגוי וסטראוטיפי מפחיד ומאיים אף יותר. התכנית שלהלן מאפשרת לימוד מבוקר של פרק השואה ומושגי היסוד המלווים אותו, מתוך ההנחה שחשיפה מותאמת על ידי דמות משמעותית בעלת קשר רציף עם התלמיד יכולה לסייע בהימנעות מטראומה והשלכה לא נכונה של המושגים המרכזיים בנושא בגיל הצעיר: "יש לתת לילדים לדעת, אך לעשות זאת על פי דרכם".

להמשך קריאה

צ'יקה הכלבה בגטו

 

"צ'יקה הכלבה בגטו" - לכיתות ג'

הספר "צ'יקה הכלבה בגטו" נכתב על ידי בת שבע דגן ומותאם לגילם הצעיר של הקוראים. הסיפור המתרחש בגטו בפולין, מסופר דרך עיניו של ילד (מיכאש) המסרב להיפרד מכלבתו האהובה. הוריו חושבים על פתרונות כיצד לשמור על צ'יקה ומיכאש שותף פעיל להחלטות אלו. 

"כוכבים צהובים" - לכתות ד'

היחידה מתמקדת בפרק מתוך הספר "כפכפי העץ של אנדרה" מאת: צרוה להב. בטקסט אנו למדים על חיי היהודים בגולה לפני המלחמה מול האיסורים בפרוץ מלחמת העולם השניה. בפרק שזורים ערכים רבים כמו אחריות ונתינה והם מאפשרים שיח ערכי חינוכי המותאם לילדים בכיתות ד ומעלה. 

רציתי לעוף כמו פרפר - סיפורה של חנה גופרית - ג'-ד'

הספר המביא את סיפורה של חנה גופרית מאפשר לתלמידים הצעירים לפגוש סיפור של ילדה שניצלה מהשואה. הספר מאפשר דיונים בונים ומותאמים לגיל התלמידים בנושאים ערכיים מרכזיים. מיקוד וארגון הלימוד אודות השואה בגילים אלו סביב ספר המתמקד בסיפורה של ילדה הקרובה לגילם מאפשר יצירת אמפתיה ונקודת אחיזה בטוחה לילדים. 

הנקה ופיט - ספור של חברות אמיצה - ג'-ד'

מערך חינוכי בעקבות הספר המביא את סיפורה של הנקה דה בוק (חנה כהן אהרונוב) מפגיש תלמידים צעירים עם סיפור על ילדה יהודיה מהולנד שניצלה בתקופת השואה. הספר מאפשר דיונים בונים ומותאמים לגיל התלמידים בנושאים ערכיים מרכזיים. ספר זה, המתמקד בסיפורה של ילדה הקרובה לגילם של התלמידים, מאפשר יצירת אמפתיה ונותן נקודת אחיזה בטוחה לילדיםהעדי של עדי 

 

העדי של עדי - ג'-ד'

הסיפור "העדי של עדי" עוסק בנערה המוצאת מחבוא במהלך המלחמה במנזר. מסופר מזווית מבטה של נכדתה בת השמונה ועוסק באומץ ובתושיה בגיל הצעיר.האיש שידע לאהוב ילדים 

 

הספר: האיש שידע לאהוב ילדים – כתב וצייר יצחק בלפר - כיתות ג'-ד'

הספר מתאר את ילדותו של הכותב והצייר יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, בשנים שלפני מלחמת העולם השנייה.
חשיבות הספר בכך שהוא מביא עדות חיה לאשר התרחש בבית היתומים בתקופה שלפני המלחמה, מנקודת מבטו של ילד. עדות זו מלמדת על השפעתו הרבה של קורצ'אק על כל אחד מהילדים וחלקו הרב בבניית עתידם של אלו מהם ששרדו את השואה.סיפור של שמחה 

 

"סיפורו של שמחה" - סיפורו של ניצול השואה שמחה הולצברג.  לכיתות ג'-ד'

סרטון משולב אנימציה המציג את קורותיו של שמחה הולצברג מהיותו ילד צעיר בוורשה, בגטו ורשה ופעילותו אחרי המלחמה. הסרטון מתמקד בערכי הנתינה שגילמה דמותו של שמחה ומאפשר שיח ערכי חינוכי המותאם לתלמידי כיתות ג-ד.חפצים 

 

"חפץ ישן ומרופט.... מקומו יישאר לעד" - מצגת ופעילות לכיתות ג'-ד'

מצגת המהווה בסיס לעבודה יצירתית של התלמידים בעקבות סיפורם של ילדים והחפצים ששמרו עמם מתקופת השואה.  מתוך המצגת יכולים התלמידים לבחור חפצים המייצגים את סיפורם של ילדים שונים בשואה. ההכרות עם סיפורו של הילד בעזרת התגלגלותו של החפץ מאפשרת למקד את ההתייחסות למקום של יצירה, נתינה, דמיון ועוד. סיפורו של הילד וההתמקדות בחפץ מאפשרים לתלמידים להתוודע לדברים מתוך הקשר קונקרטי יחד עם הכרות עם מושגים כלליים.
  תאריך עדכון אחרון:  22/11/2017