education - חינוך זיכרון ועצמאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
סמל המדינה
 

  מנורה עם ענפי זית 

הסמל הרשמי של מדינת ישראל הוא מנורה בעלת שבעה קנים, ומשני צדיה – ענפי זית. למטה, מתחת למנורה כתוב השם "ישראל". המנורה וענפי הזית לקוחים מחזון הנביא זכריה (ד,יב) בנבואתו מסמלים ענפי הזית את המלך והכהן הגדול, ששניהם נמשחו לכהנתם בשמן זית.

 

"... וישב המלאך הדובר בי
ויאמר אלי: מה אתה רואה?
ויאמר: ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה
ושבעת נרותיה עליה
ושניים זיתים עליה,
אחד מימין… ואחד על שמאלה.
ואען ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור:
מה אלה, אדוני?...
מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאלה?

ויאמר: אלה שני בני היצהר
העומדים על אדון כל הארץ..."

בימינו מסמלים ענפי הזית את השלטון הריבוני מצד אחד ואת מסורת ישראל מצד שני. ענפי הזית הם גם סמל השלום. צורת המנורה נקבעה לפי המנורה בשער טיטוס שברומא. זוהי מנורת הזהב, שלקחו הרומאים מבית המקדש, לאחר שכבשו את ירושלים והחריבו את המקדש בשנת 70 לספירה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/11/2013