education - חינוך בתי ספר בניהול עצמי עובדי הוראה תלמידים הורים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
כלי לבניית תכנית עבודה מקושרת משאבים
 

מצורף עבור בתיה"ס כלי לגיבוש תכנית עבודה בית ספרית מקושרת משאבים. הכלי מאפשר לצוות ביה"ס להבנות את תכנית הפעילות הבית ספרית באופן ממוחשב ודינמי ולקשרה למשאבי ביה"ס השונים המוקצים עבור תכנית הפעילות, כגון: שעות לימוד, הדרכה ומשאבים כספיים.

 

באמצעות תכנית העבודה ביה"ס מביא לידי ביטוי את חזון ביה"ס, יעדיו ומטרותיו ותכנית הפעילות החותרת להשגת יעדים אלו. הקצאת המשאבים ותכנון התקציב הבית ספרי, יבטאו את סדרי העדיפויות הפדגוגיים והארגוניים של בית הספר.

 

מצורף  כלי מעודכן לתכנון תוכנית העבודה מקושרת המשאבים עבור שנת הלימודים תשע"ז, וכן מצגת הדרכה אינטראקטיבית ללימוד הכלי.

 

 תכנית עבודה מקושרת משאבים - תשע"ח

מצגת הדרכה אינטראקיבית על תכנית עבודה מקושרת משאבים

 

יש לשמור קודם את הקובץ בשולחן העבודה במחשב או בדיסק קשיח ורק אז לפתוח את הקובץ. לא מומלץ לשמור את הקובץ בכונן רשת של המשרד או לפתוח אותו ישירות מהאינטרנט.


 הצעות לאפיון מערכת ההפעלה - במידה ועולות בעיות בהפעלת קובץ התעמ''ם.

 תכנית עבודה מקושרת משאבים בתוספת גיליון עבור בתי ספר מפתחי ייחודיות, בתי"ס ניסויים ומרכזי הפצה

 

 

החל מחודש מאי 2015 מנהלת ניהול עצמי והמינהלת ליישומים מתוקשבים מצויים במהלך להדרכה, הטמעה ותמיכה ב'כלי לגיבוש תכנית עבודה מקושרת משאבים'.

ניתן לראות את מהלכי ההדרכה וההטמעה גם באתר המנהלת ליישומים מתוקשבים.

 

הכלי תכנית עבודה מקושרת משאבים, נועד לתת תמונה שלמה לגבי מטרות בית הספר, יעדיו והדרכים להשגתם. אנו מקווים כי הכלי יסיע בידכם בתכנון, בניהול ובסופו של דבר בהשגת היעדים הפדגוגים של בית הספר.


 

בהצלחה רבה

 
 
      תאריך עדכון אחרון:  17/06/2017  

עדכוני rss