education - חינוך אגף מחקר ופיתוח, בתי ספר ניסויים ויוזמות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פסגה חיפה
 

פרטי ביה"ס  שם הניסוי ותיאורו  יישום הניסוי  כתובת להתקשרות 

 

 

 

פרטי בית הספר

 

מגזר – כולם

כיתות –

יישוב – חיפה, טירת הכרמל, מחוז חיפה

שנה בניסוי – שלישית

 

 

שם הניסוי ותיאורו

 

שם הניסוי –ממערך של השתלמויות למערכתיות של התפתחות מקצועית

תיאור הניסוי – אנו מאמינים כי בין הארגון לפרטים המרכיבים אותו, פועלים יחסי הדדיות רבים, המשפיעים על עיצוב דפוסי החשיבה וההתנהגות, וכי גישה מערכתית תאפשר את מקסום התועלתיות של התהליכים.

תהליכים פדגוגיים כרוכים בתהליכים ארגוניים, ותהליכי השפעה משמעותיים מתרחשים באמצעות רשתות קשרים.

שאלת הניסוי: באיזו מידה הסטת מוקד הפעילות של מרכז הפסג"ה מהשתלמויות מורים להפעלת מודלים מערכתיים שונים לצורך פיתוח הון אנושי והון ארגוני תגביר את אפקטיביות הקידום המקצועי של סגלי חינוך והוראה ?

מטרת  הניסוי - פיתוח תהליכים מערכתיים לשם יצירת תרבות ארגונית רבת זירות של התפתחות מקצועית.

קידום יוזמות של עובדי הוראה לדגמים חדשניים של פיתוח מקצועי במערכת החינוך והצמחת מנהיגות חדשה בתחום.

להיות סמכות מקצועית לתהליכי ליווי וייעוץ לבתי ספר בתהליכי הפיתוח המקצועי שלהם, ע"י איסוף וארגון ידע ויצירת שפה משותפת בתחום של התפתחות מקצועית.

פיתוח כלי חדש שישמש למיפוי תמונת מצב עדכנית של פיתוח מקצועי בביה"ס.

יצירת קטלוג שיתופי של מתודות/מסגרות הפעלה לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה.

 

 

יישום הניסוי

 

כלי למיפוי תהליכי התפתחות מקצועית בבתי הספר

"פיסגיפדיה" - מאגר צומח  של אוסף מתודות, וסיפורי הצלחה – מוקד א.ח.ר

הקמת מרכז חדשנות של עובדי הוראה בחינוך

 

כתובת להתקשרות

 

כתובת למשלוח דואר - דרך הים 202 חיפה

טלפון - 04-8311380 ; 04-8330429 ; 04-8330507

פקס - 04-8314486

כתובת דוא"ל - isga-haifa@bezeqint.net

 

 מרכז פסג"ה מחוזי ניסויי חיפה

 
 
   תאריך עדכון אחרון:  30/11/2012