education - חינוך אגף מחקר ופיתוח, בתי ספר ניסויים ויוזמות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
בית הספר הניסויי "ידלין" ראשון לציון
 

השנה בית הספר יזם תוכנית פעולה ייחודית כחלק מגיבוש תוכנית להטמעת הנושא השנתי בסימן מנהיגים.

בכוונתנו לקיים יריד תעסוקה על מנת לאפשר לכל תלמיד בבית הספר לבחור ולהגיש מועמדות להיות חלק מההנהגות והרשתות החברתיות בבית הספר.

 

 לשבור את הלמידה הקונבנציונלית  - פורטל מס"ע


 מרכז ההפצה "ידלין" באקדמיה למדענים צעירים תשע"ג

 

 תרבות אקדמית בבית הספר הניסויי ידלין

 

 חינוך למצויינות כמנוף לתרבות אקדמית בבית ספר ידלין

 

 מודל פדגוגי ייחודי "האקדמיה למדענים צעירים"

 

 מכתב תודה ממינהל מדע וטכנולוגיה

 

 תרבות למידה משמעותית - מודל פדגוגי חינוכי

 

כתבות שהתפרסמו באמצעי התקשורת:

 

 לשבור את הלמידה הקונבנציונלית, 29/10/2010,  אתר YNET

 

 הייחודיות של האקדמיה למדענים צעירים - "לוח וגיר", כתבה בערוץ 10 ,14/11/2011

 

 
 
   תאריך עדכון אחרון:  13/03/2014