עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
כוח האומה הוא בזיכרונה - גיליון מס' 96
 
ניסן תש"ע
 
כוח האומה הוא בזיכרונה  

לקראת יום השואה עלינו לעודד את בני הנוער ללמוד על השואה, לנסות להפיק לקחים, להמשיך ולשאת את המשא הכבד כבמעין מרוץ שליחים אין סופי. לפיד שהוא פיקדון העובר מדור לדור. מטרת הפעילות להביא למודעות המשתתפים שאחד הטעמים ללימוד השואה והעיסוק בה הוא לקחיה הרלוונטיים לימינו, ולברר עם המשתתפים את מקומה של השואה בבניית זהות אמונית-ציונית-דתית.

 

"כוח האומה הוא בזיכרונה" - לקראת יום השואה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/06/2017