עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל
 
אוגדן תוכניות, נושאים והפעלות
 
נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל  

חוזר מנכ"ל משנת תשס"ח שנושאו: נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל, מחייב להפעיל תוכנית חינוכית רב שלבית בנושא, המתייחסת לכלל בני הנוער בבתי הספר וברשויות המקומיות, במסגרות בית ספריות וחוץ בית ספריות, על פני כל הרצף החינוכי. רצף חינוכי זה בא לידי ביטוי בשערי האוגדן שלפניכם, המגיש לראשונה הצעת תוכנית כוללת להכנת בני הנוער לקראת השירות בצהל, תוך התייחסות לתפקידם של כל העובדים עם בני הנוער: מפקחים, רכזים, מחנכים, מדריכי נוער, מדריכי קידום נוער, נציגי משרד הביטחון, מדריכות חיילות ומד"נים. האחריות הכוללת להפעלת התוכנית מוטלת על מינהל חברה ונוער במטה ובמחוזות, אך שותפים לה אגפים נוספים במשרד החינוך, יחידות נוער ויחידות קידום נוער ברשויות, האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון ומפקדת קצין חינוך ונוער ראשי בצה"ל.

 

עריכה וכתיבה: עליזה לסר, ריקי לאופר, אילנה רבינוביץ, דורית בר-חי, צפרית גרינברג
כתיבה: גלית בנימין, ד"ר יעל ברנהולץ, נח גרינבוים, אורית חרמון, אורלי קלינסקי

 

תוכן העניינים:

 

דבר שר החינוך - מר גדעון סער

דבר מנכ"ל משרד החינוך - מר שמשון שושני

דברי פתיחה - מר יוסי לוי, מ"מ מנהל מינהל חברה ונוער

מבוא כללי

דרכי ההערכה של תוכנית ההכנה לצה"ל

מידע - אתרי אינטרנט

שער 1: שותפים בתהליך ההכנה לצה"ל

שער 2: פעילות מערכתית במחוז וברשות המקומית

שער 3: פעילות בית ספרית

שער 4: מגוון אוכלוסיות המשרתות בצה"ל ובשירות לאומי

שער 5: סל הפעלות לבני הנוער

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/05/2017