עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
שבעים שנה למרד גטו ורשה ולמרידות בגטאות
 
גבורה בימים ההם בזמן הזה
 
שבעים שנה למרד גטו ורשה  

לנוער היהודי היה תפקיד מיוחד ומפואר במסכת ההתנגדות לנאצים. מסכת שהגיעה לשיאה ההרואי במרד גטו ורשה. סיפור גבורתם נצרב בתודעה הקולקטיבית כאתוס מכונן, והטביע את חותמו בזיכרון של העם היהודי ושל החברה הישראלית. חוברת זו מאפשרת לנו שיח ערכי מאתגר עם בני הנוער בסוגיות העוסקות בגבורה על פניה השונות, בימים ההם ובזמן הזה.

 

כתיבה: אילנה רבינוביץ, ריקי מנדל, סימא גוטמן, גלי צחור

 

תוכן העניינים:

 

דבר מנהל מינהל חברה ונוער, מבוא ומטרות התכנית

 

שער ראשון - היבטים של גבורה

פעילות מס' 1 - בשבילי גבורה

פעילות מס' 2 - בימים ההם בזמן הזה

נספח: ערך הגבורה

 

שער שני - מתנועת נוער למחתרת לוחמת

רקע למנחה

פעילות מס' 3 - הם צריכים אותי שם

פעילות מס' 4 - בשביל שלוש שורות בהיסטוריה

פעילות מס' 5 - להצמיח כנפיים לאדם

 

שער שלישי - גבורת נשים

פעילות מס' 6 - נשים לוחמות

 

שער רביעי - קול קרא והלכתי

פעילות מס' 7 - רוח האדם

פעילות מס' 8 - הלכתי כי קרא הקול

 

נספחים

70 שנה למרד גטו ורשה - רקע היסטורי / ד"ר חווי בן-שושן

דף חברותא

המרכזים החינוכיים להנחלת זכרון השואה ומשמעותה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/04/2016